Mitt navn er Nicholas Henriksen. Jeg er en 22 år gammel lærerstudent fra bygda Ørsnes i Lofoten. Som mange av mine sambygdinger er jeg medlem av Guds Menighet.

Jeg ble forleden gjort oppmerksom på at jeg og mange av mine venner er isolert og ensom. Videre ble jeg opplyst om at jeg ikke har tatt egne valg når det kommer til venner og kjæreste. Det aller verste er likevel at jeg er blitt truet til å avstå fra egne valg, og at jeg har gått mine 10 grunnskoleår ved en skole som indoktrinerer og har holdt meg borte fra omverden.

Påstandene ovenfor ble jeg opplyst om av Bufdir gjennom NRK, et statseid kringkastingsselskap. Det som er problematisk, for meg personlig, er at jeg ikke var klar over dette. Jeg har aldri tenkt, følt eller opplevd å være verken isolert eller fratatt muligheter i livet. Jeg er smertelig klar over at dette kan avfeies med at jeg er isolert og hjernevasket, ute av stand til å se situasjonen. Jeg føler meg umyndiggjort og latterliggjort, og det uten reell mulighet til at min versjon blir hørt og gitt verdi. Jeg siterer Salome Schoeler fra BCC: “For hva er ytringsfriheten verdt, når ingen vil tro på det du ytrer deg om?”

Jeg har valgt lærerstudiet fordi jeg har brennende engasjement for barn og unges beste, jeg er blitt sammen med kjæresten min fordi at hun var så søt og vakker at jeg ble forelsket og jeg har valgt å bo på Ørsnes fordi jeg er glad i naturen, familien min og troen på Guds ord.

Som ung norsk borger, lærerstudent og medmenneske er det skremmende å oppleve hvordan et lite trossamfunn og en liten skole blir hengt ut i en dokumentarepisode og på forsiden til en av Norges største nettaviser. Det fører til at en svært liten gruppe mennesker opplever massiv hets og oppmerksomhet fra svært mange mennesker. Ingen av menneskene i denne lille gruppen er forberedt på et trykk av en slik dimensjon.

Jeg skulle inderlig ønske at både Bufdir og NRK forstår at de skader barn, unge og familier ved å gå frem på denne måten. Beskyldningene og erfaringene som fremkommer er alvorlig og må tas på største alvor. Det er svært bekymringsverdig at Bufdir verken gjør undersøkelser ved skolen eller kontakter oss som har vært eller er elever ved skolen, men heller velger å uttale seg i et program på TV. En slik saksbehandling kan ikke være et direktorat verdig. Denne fremgangsmåten bør få en hver med et snev av engasjement for barn og unge til å heve øyenbrynene.

Det er absurd at min opplevelse av en god og trygg barndom dementeres fullstendig. Mine positive opplevelser er i praksis verdiløse som en følge av at et statlig fagorgan og et statseid mediehus presenterer det motsatte som en sannhet. Jeg må fremover overbevise mennesker jeg møter om at jeg har det bra og at jeg har hatt en fin barndom. NRK og Bufdir har nemlig nettopp gitt hele det norske folk god grunn til å tro at jeg har og har hatt det fælt.

Bufdirs behandling av saken er omtalt av rektor, styreleder og ansatte(eget brev) ved Ørsnes privatskole i Vårt land og Lofotposten