Tidligere rekord var i mars i år, med rundt 50300 tinglyste dokumenter.

Men juni ga altså rekord med 55915 tinglyste dokumenter, med en samlet tinglysingsverdi på 131,8 milliarder kroner.

Dette er 18 prosent mer enn for samme måned i fjor, opplyser underdirektør Narve Amundsen i Løsøreregisteret i en pressemelding.

Stadig økning

De seneste årene har antallet tinglysinger økt hvert år, fra ca. 410.000 dokumenter i 2010 til rundt 530.000 dokumenter i 2014.

Løsøreregistret melder altså om en «all time high»-periode for tinglysing i juni.

Bilkjøp

– En årsak til dette er at folk i Norge ofte finansierer kjøp av motorvogn med lån som er sikret med salgspant.

– Det er selvsagt mye annet enn salgspant i motorvogner som tinglyses, men salgspant i motorvogn har alene økt med 20,7 prosent sammenlignet med juni i fjor, sier Amundsen.

Lav rente

– Den lave renten er nok en faktor som er med på å påvirke antall biler som selges, og som lånefinansieres med salgspant, tilføyer Amundsen.

Det ble i juni 2015 tinglyst salgspant med et samlet pantebeløp på over fire milliarder kroner.

Totalt er det verdier pantsatt for 8,5 billioner kroner i Løsøreregisteret, altså 8,5 tusen milliarder, i Norge i dag.

Løsøreregisteret

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditorer.

Løsøreregisteret er mest kjent som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på bruktbil og andre kjøretøyer.