Det opplyser Hadsel kommune på sine Facebook-sider.

– Etter at ei bru ble skylt bort under et uvær tidligere i høst, er nå en midlertidig løsning etablert for å kunne krysse Myrlandsfjordelva. Det er teknisk drift i Hadsel kommune som har stått for arbeidet, og kommunen har dialog med de berørte beboerne, skriver kommunen.

Nå går kommunen i gang med arbeidet med en permanent løsning på stedet.

– Gangbrua er en midlertidig løsning før Noregs- vassdrags og energidirektorat (NVE) i løpet av de neste ukene kommer for å befare og utbedre elveløpet. Samtidig fortsetter arbeidet med å få på plass den permanente bruløsninga.