Gå til sidens hovedinnhold

Bruker droner for å sjekke flyplassgjerder

Avinor har i et pilotprosjekt på Svolvær lufthavn Helle testet droner og kunstig intelligens i undersøkelse av flyplassgjerder.

Det melder Basefarm AS og Senseloop AS i en pressemelding. Det er disse selskapene som har stått for gjennomføringen av undersøkelsen siste halvdel av 2019.

- Forhold som tidens tann, vær og manipulering kan endre gjerdenes tilstand og gjøre dem gjennomtrengelig for folk og dyr. Avinor har ønsket å gjennomføre et prosjekt for regelmessig overvåking av situasjonen. Senseloop har styrt dronene og Basefarm håndtert big data-strømmene inkludert maskinlæring og bildeanalyse, står det skrevet i pressemeldingen.

Avinors eier, utvikler og driver et landsomfattende flyplassnettverk for sivil sektor. Selskapets samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge luftfartstjenester og gjerdene er en viktig brikke i infrastrukturen rundt en flyplass.

Kan bli realitet over hele landet

Senseloop leverer automatiske og fjernstyrte droneoperasjoner. Målet med fjernstyrte droneoperasjoner er å eliminere behovet for dronepilot på bakken. Selskapet utplasserer dronehangarer med droner som fjernstyres fra en drone-operasjonssentral i Oslo. Selve droneoperasjonene utføres i nært samarbeid med tårnet/lufttrafikktjenesten på aktuell lufthavn.

– Big Data og Data Science er nøkler til automatisering og effektivisering fremover, slik dette prosjektet er eksempel på. Sentralt for å vinne kontrakten var vår kompetanse på maskinlæring og bildeanalyse, sier Knut Rand i Basefarm.

Intensjonen med pilotprosjekt var at konseptet også skal kunne bli anvendt ved andre av Avinors 44 flyplasser i Norge inkludert utvikling av ytterligere automatiske tilsynstjenester også utover gjerdetilsyn. Også andre faktorer enn resultatene fra pilotprosjektet vil avgjøre om dette faktisk blir en realitet.

Kommentarer til denne saken