Gå til sidens hovedinnhold

Brukte Arctic Guide Service, XXLofoten og Hattvika Lodge som eksempler i Stortinget

Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal, i Stortingets næringskomite, viste til situasjonen i Lofoten da hun stilte spørsmål om krisepakker for reiselivet i spørretimen på onsdag.

Hun trakk fram reiselivsbedrifter som hun hadde besøkt i sommer, som hun mener ville hatt større utbytte av lønnstilskudd og utviklingstilskudd enn kontantstøtte.

Hun innledet med følgende spørsmål

Den største næringen i antall arbeidsplasser i Lofoten er reiselivsnæringen. Hvordan vil statsråden, som er ansvarlig statsråd for distrikts- og regionalpolitikken, bidra til å sikre at krisen næringen er inne i på grunn av covid-19, ikke fører til fraflytting fra regionen?

Spørsmålet ble utdypet med:

De siste årene har Lofoten sett en bedre utvikling enn mange andre distriktsområder fordi den spennende utviklingen i reiselivet har trukket til seg unge arbeidstakere til regionen. Nå er mange ansatte i reiselivet i Lofoten permittert, og bedrifter som Arctic Guide Service, XXLofoten og Hattvika Lodge forteller at de er redde for å miste god kompetanse. Folk som har gått permittert lenge ser seg om etter ny jobb og tilflyttere kan stå i fare for å flytte.

Distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland redegjorde i sitt svar for regjeringens tiltakspakker, og trakk blant annet fremk 75 millioner til reiselivet i Nordland, garantier til luftfarten og momsreduksjon. Ministeren skrøt også av Lofoten for å ha gjort det bra i den krevende konkurransen om de mest betalingsvillige turistene.

Nå var ikke Lyngedal helt fornøyd med svarene hun fikk, og hun utdyper dette på følgende vis overfor Lofotposten:

-Reiselivsbedriftene ville vært mye mer tjent med lønnstilskudd og utviklingstilskudd slik at de kan holde på folk. Jeg savner også en plan for gjenåpning av Norge. Danskene har innført gjenåpningskommsisjoner, blant annet for reiselivet, sier Lyngedal til Lofotposten.

Turistvert i Hattvika, Kristian Bøe, synes det er hyggelig å bli trukket fram i Stortingets spørretime, og han mener Åsunn Lyngedal har gode poenger når hun etterspør lønnstilskudd og utviklingsmidler for å unngå oppsigelser.

Bøe påpeker at det tar lang tid å bygge opp et tilbud og få på plass de rette folkene, og at det er avgjørende å ha kompetansen der når situasjonen normaliseres og tilbudene i reiselivsnæringa skal gjenåpnes.

-Støtten kunne vært skrudd sammen på en mer treffsikker måte, og myndighetene har hatt god tid, påpeker Bøe

Kommentarer til denne saken