OSLO (Nettavisen): 22 år gamle Mats Viktor Kristiansen fra Kabelvåg har Downs syndrom. Tidligere i år fikk han jobb i dagligvarebutikken Kiwi i Solvær gjennom Nav-ordningen for varig tilrettelagt arbeid.

- Alle bedrifter skulle hatt en som Mats. Han viser stor stå-på-vilje og går helhjertet inn for jobben. Mennesker som kan og vil jobbe, må få muligheten til det, uttalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Lofotposten da hun besøkte Svolvær i august.

Styrker VTA-ordningen

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen legge mer penger i potten for å inkludere flere som Mats Viktor i arbeidslivet.

Ifølge Nettavisens opplysninger vil regjeringen styrke bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 38,5 millioner kroner. Dette skal gi rundt 300 nye VTA-plasser. Nivået blir da rundt 11.100 plasser, ifølge regjeringens beregninger.

Viderefører inkluderingsdugnad

I tillegg til å videreføre bevilgningen på 125 millioner kroner til den såkalte inkluderingsdugnaden i 2020, vil regjeringen dessuten følge opp med ytterligere 50 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2020. Forslaget presenteres 7. oktober.

- Nå må vi bruke de gode tidene på å få flere av dem som står på utsiden av arbeidsmarkedet, inn i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i et epost-svar til Nettavisen.

- Må mobilisere innenlands arbeidskraft

Hun oppfordrer norske arbeidsgivere til å kvitte seg med eventuelle fordommer og ta turen innom NAV - før de henter arbeidskraft fra utlandet.

- Nå bør vi prioritere nordmenn foran utlendingene. Skal vi lykkes med inkluderingsdugnaden, må vi som samfunn mobilisere innenlands arbeidskraft, er hennes budskap.

- Jeg har ikke noe mot arbeidsinnvandring. Men for mange nordmenn går på trygd, og er avhengige av Nav. Da mener jeg det er riktig å prioritere å rekruttere fra dem som står utenfor arbeidslivet, før man går til utlandet og henter arbeidskraft, heter det videre fra Hauglie.

Hauglie viser til at den registrerte arbeidsledigheten nå er på det laveste nivået på over ti år og at sysselsettingen har økt med 115.000 personer siden 2016. I overkant av tre fjerdedeler av veksten har kommet i privat sektor. Hauglie viser til at andelen i jobb også øker. 67,9 prosent av alle i alderen 15-74 år er nå sysselsatt. Det er mer enn én prosentenhet høyere enn sommeren 2017.

Nav kan gi lønnstilskudd

Arbeids- og sosialministeren peker videre på behovet for å inkludere folk med funksjonshemming i arbeidslivet. Hun peker på at arbeidsgivere kan få støtte fra Nav for å tilrettelegge for de som trenger det og at det også kan gis lønnstilskudd fra det offentlige.

- Inkluderingsdugnaden handler ikke om veldedighet. Virksomhetene bør gi funksjonshemmede muligheten, fordi de i likhet med alle andre har masse å bidra med. Norge trenger så mange som mulig i jobb, for å holde verdiskapingen oppe og å sikre bærekraften i velferdssamfunnet, påpeker Hauglie.

Mats Viktor Kristiansen har over tid fått prøvd ut det å jobbe. Gjennom NAV fikk han tidligere i år tidligere innvilget varig tilrettelagt arbeid i vanlig bedrift.

Til Lofotposten i august uttalte Mats Viktor at han stortrives i jobben som han er på tre ganger i uka:

- Ja, jeg trives veldig godt, og det er veldig viktig for meg å ha denne jobben. Jeg får mange forskjellige oppgaver, med å både rydde og sette ut varer, uttalte han.