Gå til sidens hovedinnhold

Burger, bensin og to byer i vekst

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Leknes fikk bystatus i 2002 var det knyttet både humor og andre følelser til den beslutningen. Det var ikke helt uten grunn, det må det være lov å si.

I dag er politikernes satsing på Storgata omsider i ferd med å gi stedet et realt løft.Det blir aldri noen pittoresk småby med spennende og historiske arkitektur - men det ligger an til et funksjonelt sted som nå blir et langt mer triveligere og tryggere sted å ferdes.

Det er bra. Det er også på tide.

På Leknes er det på høy tid at selve hovedgata gjør bedre og sikrere plass til myke trafikanter - og at kommunen setter flere grenser for bilistene. Så får det bli en ny erfaring for en rekke Vestvågøy-innbyggere å forholde seg til parkering av mindre vilkårlig karakter.

Allerede har næringsdrivende i gata tatt opp behov for å legge av seg gamle vaner. Derfor er bra at det nå varsles korttidsparkering. Erfaringene fra Svolvær er at det har gitt mye bedre flyt - og at folk venner seg til det.

Både Leknes og Svolvær er byer og sentra for store omland. Det fører til at mange kjører dit for å handle, utføre tjenester og dra på jobb. Selv om flere kan, og bør, sykle og ta buss enn i dag er bilbruken i overskuelig fremtid en stor del av bybildet. I distriktene vil det også være begrensninger i kollektiv-tilbudet med begrenset antall innbyggere.

Det er ikke mulig å komme forbi at det er uvær, sørvest-peising og snøfokk på våre kanter. Da blir det kjørt bil. Men det må naturligvis også være trygt å gå eller sykle hele året - og tryggere enn det er i dag.

I Svolvær er torget, havnepromenaden og en rivende utvikling i og rundt havna en åpenbar nøkkel til byens suksess og appell for turister og tilflyttere. Begge byene har også tjent på at kjøpesentrene ikke er lagt utenfor byen. Det har sikret viktig aktivitet i sentrum.

Det betyr også en del trafikk av både biler, vareleveranser og folk til fots. Kunsten er å få plass til dem alle sammen - Lofoten får på kort sikt ingen helt bilfrie sentrum.I Svolvær er det på overtid at det nå gis bøter for fortau som ikke er ryddet eller ufremkommelige.

Et varslet løft av vedlikeholdet av de mange parkene i kommunen er også et positivt tiltak. Debatten om bruken av torget det samme. Samtidig har et sårt tiltrengt parkeringshus i byen foreløpig latt vente på seg.

Debatten om etableringen av Uno-X i Svolvær er bilde på de mange utfordringene og ønskene når en by planlegges, vokser og utvikles. På den ene siden er det lagt opp til handel og parkering inne i byen - på den andre siden er kommunens fagfolk kritiske til mer uønsket bilbasert virksomhet her.

Det er for folk flest vanskelig å forstå at den opprinnelig planen med en drive-through Burger King gir mindre trafikk enn en bensinstasjon. Spesielt når det er en stor Biltema-butikk rett ved. Nå kan utfallet bli bli plass også til fylling av strøm for el-biler - og med det enda flere biler i omløp i samme område.

Mandag tok Vågan Høyre opp at flere utbyggere i kommunen føler seg motarbeidet. Eivind Holst mener holdningene er for negative, kommunens folk for lite behjelpelige - og at det i alle fall skapes et farlig inntrykk av at man ikke får ting til.

Dette er en velkjent debatt i Lofoten - og andre steder. I Narvik gikk rådmannen nylig ut med en klar oppfordring til å endre adferd i organisasjonen. Bekymringen til Holst er betimelig - en oppfatning av det er umulig å satse kan en kommune ikke leve med. Det er her som overalt ellers også det etterlatte inntrykket ute hos folk som gjelder - uansett om det er rettferdig, riktig eller galt.

Samtidig må en kommune sette grenser - og tenke strategisk, større og lengre enn hver enkelt bedrift som vil etablere seg. I sum er dette en utfordring og balansegang i kommunikasjon både politikere og fagfolk må løse. Hver gang. I hver sak. Uansett hvor vanskelig det er.

Troverdighet er ikke noe en kan bestemme at en har - det avgjør alle andre. Det må kommunene ta på alvor. Med et hardt presset reiseliv teller hver eneste tilflytter og hver arbeidsplass. Debatten som ble reist i formannskapet i Vågan viser at det er nødvendig å se på hvordan en behersker den balansegangen.

Samtidig bestemmer ikke en kommune alt. Regionale myndigheter sier stopp dersom noe er ulovlig eller ikke gjort etter boka. En byråkratisk og politisk snarvei kan bli en kostbar og strabasiøs omvei.

I Lofoten er det uansett en stor styrke at regionen har to byer av så ulik karakter. Når Leknes nå utvikles til et mer funksjonelt og trygt sentrum for handel og service - og ikke higer etter å bli noe stedet ikke er, er positivt.

Leknes skal nå få på plass en byplan i tida fremover. Det kan bli et viktig grep som kan få mye å si fremover - dersom politikerne holder seg til planen når den en gang er bestemt.

I Svolvær skapte den diskusjonen mye viktig debatt om hva man vil med byen. Den samme planen har da også åpnet for en fremtidig massiv utbygging av byen på sikt - også i høyden.

En vellykket form for grensesetting er bedre kår for myke trafikanter. Her er både Leknes og Svolvær på rett vei.

Kommentarer til denne saken