De to brødrene ventet søndag morgen den 17. juli på bussen til Narvik, men kom seg aldri med kollektivtransport for å rekke toget til Sverige.

Da bussen til slutt kom, 20 minutter forsinket, til bussholdeplassen ble de to guttene stående igjen. Årsak: Det var ikke nok ledige seter.

– Da vi gikk inn for å se var det kun ett ledig sete. Bussjåføren ga oss beskjed om å komme oss av bussen, det skulle komme en ny buss om 20 minutter. Da tenkte vi at den tar vi bare, fordi vi kunne ikke ta sjansen på at en av oss kom seg til Narvik og den andre ikke.

Ingen ny buss

Etter å ha ventet ytterligere 40 minutter på at det skulle komme ny buss, uten at den dukket opp, måtte de to få hjelp av faren.

– Da måtte vi ringe pappa som allerede hadde vært i Narvik. Han måtte ut med penger til drivstoff, og brukte opp siste fridagen før ferie på å kjøre fram og tilbake til Narvik.

Det var ikke aktuelt at en av dem tok det ledige setet, mens den andre ventet på neste buss. De to opplevde bussjåføren som stressa og at han ville komme seg videre.

Etter at de hadde lastet inn bagasjen, ble det likevel ikke mulig å reise med bussen.

– Broren min opplevde han som stressa, han sa vi måtte komme oss ut fordi han hadde det travelt. Det skulle komme ny buss, så da måtte vi bare gjøre det.

I Narvik ventet tog de hadde betalt 2000 kroner for, for å reise til besteforeldrene i Boden i Sverige. Det som skulle være en god margin fra bussen ifølge ruta skulle være i Narvik, ble plutselig straks knappere.

– Broren min Jonas har aldri vært så stressa før. Han er ikke glad i å ta buss fra før, det ble ikke noe bedre av dette her.

Lofotposten omtalte onsdag at lokale rutebusser har unnlatt å plukke opp passasjerer.

Boreal uttalte da at selskapet skal betjene holdeplassene der folk står og venter – i tråd med anbudet de har fått fra Nordland fylkeskommunen.

– Ingen refusjon

Joachim Ovesen har søkt om å få kompensasjon i tråd med reisegarantien til Nordland fylkeskommune – og fått avslag.

– Vi beklager ulemper som følge av at bussen var full. Det er dessverre ingen garanti for at man får plass på bussene, da billetter til buss ikke kan kjøpes på forhånd. Vi avviser derfor ditt ønske om kompensasjon i henhold til reisegaranti, svarer fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommune opplyser derimot på sine nettsider at dersom bussen ikke kommer, skal de hjelpe deg med å komme dit du skal – uten ekstra kostnader.

– Vi vil at du skal komme deg dit du skal, selv om at bussen ikke går som planlagt. Derfor har vi reisegaranti, som betyr at du skal komme deg fram uten ekstra utgifter. Det vil si at vi betaler for alternativ transport, dersom bussen ikke kommer som oppsatt i ruteplanen.

De to uheldige passasjerene i Svolvær ventet til sammen i én time, uten å komme seg med Lofotekspressen til Narvik.

Dette ville vi ha svar på

Lofotposten har bedt Boreal og Nordland fylkeskommune om flere svar i saken:

  • Hva er deres kommentar til at passasjerer blir lovt at det skal komme en ny buss i denne konkrete saken, uten at det skjer - i lys av at fylkeskommunen selv oppgir at en reisegaranti skal sørge for at du kommer deg frem med alternativ transport eller med refusjon?

  • I avslaget om kompensasjon fremgår det at det ikke er mulig å bestille billetter på forhånd, hvordan harmonerer dette svaret med at Reis Nordland selv opererer med en app for nettopp billettkjøp for buss?

  • Hvordan kan bussjåføren si at det skal komme en ny buss, som de kan få ta, når NFK etterpå sier at det ikke finnes noen garanti for å få plass med kjøp av billetter på forhånd, og avviser kompensasjon på reisegarantien til fylkeskommunen?

  • Hva er hensikten med en reisegaranti, dersom en ikke får verken alternativ transport eller refusjon for utgifter som påløper med å komme seg til destinasjonen?

  • I vår artikkel publisert 3. august om busser som ikke stopper, uttaler Renberg at Boreal selvfølgelig skal betjene holdeplassene der det står folk og venter. Hva tenker du/dere om at passasjerer ikke får det tilbudet de forventer når de skal ta bussen?

Faggruppeleder Bjørn Olaf Revang i Nordland fylkeskommune, ved seksjon for mobilitet sier fylkeskommunens reisegaranti dekker forsinkelser og innstillinger.

– Normal praksis er at det skal utløses supplering når en buss blir full. Vi er i dialog med vår operatør for å sjekke ut hva som har skjedd i dette konkrete tilfellet, men på grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke klart å framskaffe alle detaljer i saken.

– Dersom det viser seg at det ikke har vært mulig å sette opp supplering, vil reisegarantisaken vurderes på nytt.

– Ikke reservasjon på bussen

Kjøper du billett gjennom appen «Billett Nordland», får du ingen garanti om å faktisk komme med.

– Vår app «Billett Nordland» tilbyr kjøp av billett med mobiltelefon, men det utløses ikke reservasjon på bussen. Dersom de reisende har hatt utgifter til bussbilletter som ikke ble benyttet så kan vi refundere disse.

Daglig leder Martin Reberg i Boreal Buss AS viser til svar fra Nordland fylkeskommune.

– Som de sier settes det normalt opp ekstrabuss dersom mulig når en buss blir full. Det er krevende å finne alle detaljer i en sak flere uker tilbake i tid når det er ferieavvikling, men ut ifra det vi kan finne ut var det denne dagen ikke mulig å sette opp ekstra buss eller taxi innen rimelig tid.