Fra og med klokken seks lørdag morgen er bussjåførene i Nordland tatt ut i streik. Bussjåførene streiker fordi de mener lønnsforskjellene mellom deres yrkesgruppe og industrien har økt de siste årene.

Dette gjør at busstrafikken i store deler av Nordland blir rammet. Streiken omfatter både ordinær rutekjøring og kjøring av skolebarn.

Busstrafikken i Lofoten er som følgelig rammet av dette. Fra klokken seks lørdag morgen, vil ingen ruter i Lofoten kjøres.