Skal vi lykkes med å gjøre bussen til et reelt alternativ for flere enn de spesielt interesserte, trengs det to ting: Et tilbud de kan benytte seg av, og et prisnivå som er akseptabelt. I Nordland feiler vi på begge.

Det er særlig når flere skal reise sammen, at prisene begynner å svi. En familie på fire må i dag bruke 264 kroner på å ta bussen til og fra en kort bytur for å gå på kafé, besøke biblioteket eller se en film på kino. Selv halvparten at dette blir fort i overkant for en enslig forelder som skal følge barnet sitt til fritidsaktiviteter.

Det sier seg selv at bare de familiene som må, tar bussen med sånne priser. At disse familiene gjerne er de som har lite å rutte med fra før, er et eksempel at kollektivprisene også er et spørsmål om sosial rettferdighet. Dyr transport på toppen av at alt annet i samfunnet har blitt dyrere, kan være det som gjør at både barn og voksne sløyfer fritidstilbud og sosial omgang. På den måten forsterkes det utenforskapet Nordland fylkeskommune har jobbet så godt med å forhindre de siste årene.

Miljøpartiet De Grønne har prioritert buss- og hurtigbåtprisene i alle våre alternative budsjetter på fylkestinget. Reduksjonen på hurtigbåt som kom i vår, viser at lavere priser er mulig bare det er politisk vilje.

På Stortinget har vi foreslått et nasjonalt reisekort til 499 kroner etter modell av 49 euro-billetten Tyskland har innført. Så lenge regjeringen avviser ideen om et nasjonalt reisekort, må fylkeskommunene ta grep.

I Nordland vil vi særlig jobbe for

  • at barn skal få reise gratis med voksne utenfor rushtid, som i Oslo
  • at øvre aldersgrense for barnebilletten heves fra 16 til 18 år, som den er i de fleste andre fylker
  • at øvre aldersgrense for studenter heves fra dagens grense på 30 år
  • mer fleksible billettløsninger for voksne som ikke reiser hver dag, som Reis-billetten til Ruter, der rabatten øker for hver kjøpte enkeltbillett

Et tilgjengelig kollektivtilbud er både sosialt utjevnende, bra for miljøet og et viktig bidrag til attraktivitet og bolyst i Nordland. Nå er det bussen sin tur.

Håkon Møller

Katja Poriaz-Hjertaas

Fylkestingskandidater for Miljøpartiet De Grønne