Rektor ved Leknes skole, Ole Gunnar Søstrand, kommer med en oppdatering til elever og foresatte søndag kveld.

Han henviser til en melding fra Boreal, hvor innholdet er følgende:

– På grunn av den pågående streiken blant bussjåførene der alle sjåfører i Boreal Buss AS avd. Lofoten er tatt ut i streik fra og med lørdags morgen 26/9-2020 vil vi informere om følgende: Ingen bussruter i Lofoten kjøres. Dette inkluderer også all skolekjøring, og skolekjøring som kjøres av drosje. Dette vil gjelde inntil streiken er avblåst og partene er kommet til enighet. All kjøring vil da bli tatt opp igjen så fort som mulig. Vi vil også be dere om å holde dere oppdatert på info fra Nordland fylkeskommune om streiken på nettsiden www.reisnordland.no Vi beklager de ulemper dette medfører for de som er avhengig av skoleskyss, og håper partene vil komme til enighet i løpet av kortest mulig tid.

– Bruk parkering ved Lofotsenteret

Søstrand opplyser videre at dette innebærer at foresatte til barn som vanligvis har skoleskyss selv, må sørge for at eleven møter på skolen, og kommer seg hjem igjen etter skoleslutt.

– Av smittevernhensyn skal ikke klasser blandes dersom noen planlegger å samkjøre, skriver Søstrand og henviser til det rådmann i Vestvågøy kommune, Kjell Idar Berg, fortalte Lofotposten 23. september.

Søstrand henstiller foreldre om å bruke en annen parkeringsplass enn ved skolen.

– Dette betyr at det vil kunne bli mye trafikk rundt skolen. Vi henstiller til foreldre som skal levere og hente barn på barneskolen, om å kjøre til Lofotsenteret sin parkering ved E10, oppfordrer Søstrand.

Det er kun skolekjøring bestilt fra Boreal som opphører.

– Fra Nordland Taxi får vi opplyst at det er kun skolekjøring bestilt fra Boreal som opphører under streiken. Drosje mellom hjem og skole som ikke er bestilt via Boreal, vil gå som normalt, skriver rektoren.