Den fylkeskommunale veien ved Bøstad ble i fjor asfaltert. Borg/Liland velforening ba i fjor høst om at fartsgrensen langs en halv kilometer av strekningen, fra E10 til Rystad, ble satt ned fra 60 til 50 kilometer i timen.

Årsaken er at veien brukes som skolevei i tillegg til næringstrafikk og privat kjøring, og at den ikke har veilys.

– Pollveien ble endelig asfaltert i sommer, etter mange års venting. Vi er veldig tilfredse med at det ble funnet økonomisk inndekning for dette prosjektet i 2021. Hverdagen for de som daglig bruker veien er blitt betydelig bedre! Samtidig har asfalteringen skapt noen nye utfordringer, og dette er primært knyttet til mulighetene veien nå gir for høyere fart, skrev velforeningens leder, Roger Jensen til Nordland fylkeskommune.

– Ingen gangfelt

Nå vender fylkeskommunen tommelen ned for søknaden. Veiavdelingen drøfter blant annet om strekningen kan defineres som tettbygd eller ikke tettbygd område, og viser til at det kan innføres 50-sone uansett definisjon. Samtidig slår avdelingen fast at hovedregelen er 80 kilometer fartsgrense utenfor tettbygde strøk. Tettbygd strøk er en definisjon som brukes av Statistisk sentralbyrå, men finnes ikke i veitrafikkloven.

Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å redusere fartsgrensen på strekningen langs Pollveien.

– Fartsgrensekriteriene åpner opp for at i noen tilfeller kan man bruke fartsgrense 50 km/t som en særskilt fartsgrense også utenfor tettbygd strøk. Dette kan være på strekninger med gangfelt, strekninger med veldig mange avkjørsler og det kan være korte strekninger med særskilt behov. På den omsøkte strekningen er det ingen gangfelt, og det er heller ikke mange avkjørsler som gjør at det er vurdert nedsatt fartsgrense. Det kan også vurderes lavere fartsgrense på strekninger med en særskilt avvikende vegutforming/kurvatur. Fylkeskommunen vurderer at den omsøkte ikke strekningen ikke har en særskilt utforming som gjør at det er behov for nedsatt hastighet, heter det i brevet fra fylkeskommunen til Statens vegvesen.