INSPEKSJON ETTER HEKKESESONGEN: Johan Sirnes (nærmest) og Ivar Andersen sjekker hvor langt de får armene sine inn i reirhullene. Bak står Eldar Andersen som har funnet en fjær.
Jon Olav Larsen

Bygda passer på rødlistet fugl: - Suksess på Uttakleiv

Takket være grendelaget på Uttakleiv har kolonien med rødlistede sandsvaler hatt en kjempemessig hekkesesong.
Av
Publisert