Det er med vantro og bekymring at vi igjen opplever at veiprosjekter mellom Fauske og Narvik settes på vent med nye politiske føringer. For noen uker siden ba Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Statens vegvesen gjennomgå sine planer og prioriteringer på nytt.

I KVU for strekningene Megården-Mørsvikbotn (2015) og Mørsvikbotn-Ballangen (2013) er det kartlagt og redegjort for de utfordringene som er langs denne eneste muligheten for transport fra Fauske og nordover mot Narvik.

Vi krever nå at nødvendig og en fremtidsrettet E6 fra Fauske og nordover får høyeste prioritet. Deler av veistrekningen er fortsatt fundamentert på vei bygd før 2.verdenskrig, og tunnelene gjennom Sørfold er trafikkfeller, hvor yrkessjøfører og privatbilistene daglig kjører med «hjertet i halsen».

Vi aksepterer ikke at E6 nord for Fauske skal ligge på venteliste.

Dette handler om trygghet for befolkningen i de tre kommunene Hamarøy, Steigen og Sørfold. Det handler og rammevilkårene for et næringsliv i de tre kommunene som eksporter for milliarder gjennom industri, havbruk og kraftproduksjon.

Vi aksepterer ikke lenger å bli avspist med smuler.

Flere av de belyste problemstrekningen mellom Megården-Mørsvikbotn-Ballangen er allerede ferdig regulerte, eller i sluttfasen med forventede kommunale vedtak i løpet av året. Det mangler bare finansiering og prioritering. Det satset på klima-og miljøvennlig fergetransport over Tysfjorden, mens det tilknyttede stamveinettet er «fossilt» i dobbel forstand.

Bygg landet nå – få i gang arbeidet med en fremtidsrettet stamvei - også nord om Fauske.

Den eneste omkjøringsmulighet i nord-sørretningen vi har er via Sverige.