Arbeidet i det gamle biblioteksbygget har startet

Det gamle biblioteksbygget i Svolvær skal få nytt liv. Rivinga i under- og første etasjen er allerede startet.