Jeg fulgte behandlingen i hovedutvalget om bygge- og delingsforbud for deler av Henningsvær. Leder av utvalget har tatt til ordet for nettopp dette for å «berge fiskeriene i Henningsvær». Han forteller at det nå er kun fire sjarkfiskere igjen og ingen 60-70 fotinger, som tidligere hadde sin hjemmehavn i Henningsvær. Men er det mangel på kaier og buer som er årsaken til det? Nei, mener jeg. Fiskere/redere har solgt båtene til andre steder. Så enkelt er forklaringen og man kan gjerne diskutere årsakene til det, men mangel på kaier var det ikke.

Da fiskemottakene stengte dørene og båtene forlot, sto både brygger og kaier til forfall. Få så nytte i å kjøpe de nedlagte fiskebrukene, bortsett fra de som nå får skylden for at fiskeriene blir fortrengt. De satset, investerte og berget både kaiene og bygningene oppå kaia. Dette til glede for fastboende, besøkende og fiskerinæringen.

I møtene blir det også hevdet at ingen kunne forutse dagens situasjon da reguleringsplanen ble vedtatt i 2008. Jeg vil minne om at byggestoppen i 2005 ble vedtatt nettopp fordi utbyggingspresset var stort og dagens reguleringsplan ble laget for å sikre plassen god utvikling både som fiskevær og som turistdestinasjon. På tross av svært strenge bevaringskategorier har planen fungert og utviklingen i Henningsvær har vært god. Noe også fiskeriene har nytt godt av.

I møtet blir det hevdet at en byggestopp skal gjelde i to år, men loven tillater fire år med bygge- og delingsforbud. Alle som har hatt forfatning med reguleringsplaner vet at dette tar tid. Ofte lang tid. Kommunedirektøren var klar på at de ikke ville klare planlagt fremdrift uten kjøp av ekstern hjelp. Det fikk ikke kommunedirektøren bevilgning til og kommunalsjef Ollestad bekreftet i møtet at manglende mulighet for kjøp av hjelp og tidsplanen for rullering henger tett sammen. Altså er nok en tidsaksen på fire år mer sannsynlig enn to år.

Så ble det også stilt spørsmål om hvordan et slikt bygge- og deleforbud vil virke og hva som kan bli rammet. Her var både politikerne og administrasjonen veldig usikre og vage i sine svar. Man hadde en formening om hva som ikke burde bli omfattet, det vil komme an på hvor i prosessen man var, kompleksiteten, hva det ble søkt om osv. Ingen kunne gi svar.

Nettopp dette er svært problematisk for de som har satset og de som vurdere prosjekter i Henningsvær. Uforutsigbarheten blir for stor for de som vil investere og utvikle. Vi kan risikere at de drar til andre steder i Lofoten med bedre forutsigbarhet.

Jeg undrer over om posisjonen i Vågan kommune, med Ap, Sp, SV og Rødt virkelig vil stoppe god næringsutvikling i distriktene. Skal all utbygging helst skje i sentrale strøk?