Torbygg AS ble etablert i Kabelvåg i februar 2020. Formålet med etableringen var byggevirksomhet som nybygg, tilbygg og rehabilitering. Samt import, transport og salg av trelast og andre produkter.

Regnskapet for 2020 viser at Torbygg AS omsatte for 1,5 millioner kroner. Selskapet fikk et underskudd før skatt på 270.000. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet en negativ egenkapital på 240.000 kroner.

Åpnet konkurs

Rett etter nyttår begjærte styret oppbud i selskapet.

5. januar behandlet Salten og Lofoten tingrett begjæringen.

- Salten og Lofoten tingrett har åpnet konkurs i boet etter Torbygg AS. Advokat Arve Haakstad i Svolvær er oppnevnt som bostyrer, og alle krav og henvendelser rettes til bostyrer, heter det i kjennelsen.

Advokat Arve Haakstad opplyser til Lofotposten at han foreløpig ikke har snakket med styrelederen i selskapet.

- Ifølge rettsdokumentene er driften innstilt. Selskapets samlede gjeld er opplyst å være på rundt en million. og det er oppgitt å være 14 ansatte, skriver Haakstad i en mail til Lofotposten.

- Betalte ikke regningene

Det er Jacek Sadowski som var daglig leder og styreleder.

- Jeg kan bekrefte at styret begjærte oppbud i selskapet. Alle ansatte har fått andre jobber, sier han.

Var det koronaen som gjorde at dere måtte begjære konkurs?

-Nei, overhodet ikke. Grunnen til at vi måtte gå til tingretten var at vi hadde for mye utestående. Flere av våre kunder betalte ikke regningene. Vi har blant annet utestående en stor sum hos en av våre kunder. Det er årsaken, sier Sadowski.