Ordfører Remi Solberg kommer med noen oppsiktsvekkende uttalelser om miljøaspektet ved cruisetrafikk. La oss slå fast med en gang at Vestvågøy SV er helt enig med Solberg om at cruisenæringen vil være en viktig næring for kommunen vår fremover. Vårt anliggende er ikke å stoppe cruise til Lofoten. Samtidig er det verdt å minne Solberg på at kommunestyret også har en klar ambisjon om at kommunen vår skal være god på miljø og klima. Cruisenæringen må innrette seg etter klimatiltak som alle andre næringer vi har i vår kommune.

Da jeg leste artikkelen fra Lofotposten satt jeg på jobb. Jeg jobber tilfeldigvis på noe som kan kalles et cruiseskip og dette skipet er i trafikk for Hurtigruten. Overfor Kapteinen leste jeg opp den delen av artikkelen hvor Solberg uttaler seg slik. "-Jeg kjenner litt til næringen. Båtene har krav på rensing, og har renseteknologi. Mye av det som kommer gjennom pipa er damp, som er ufarlig. Siden det er hvitt og synlig blir det sett på som forurensning."

Kapteinen lo.

La oss snakke litt om miljø. Det finnes et begrep som kalles svartvann. Svartvann er det kort sagt kloakk. Eller i dette tilfellet noe dritt. Så lenge skipet er utenfor en avstand til land og øyer med 300 meter kan skipet slippe ut alt menneskelig avfall, uansett størrelse og passasjerantall. Alternativet er å levere avfallet på avfallsanlegg eller i åpent hav, men her må vi som er glad i strandlivet bare stole på kapteinens dømmekraft. De fleste cruiseskip leverer ikke septikk til havnene fordi det er gratis å dumpe kloakken i havet. Bare her mener jeg at det kan være greit å begrense antall større skip.

Så over til "den ufarlige dampen" fra skorsteinen. De fleste cruiseskip som går langs kysten er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi, i følge Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet. I 2017 hadde vi 102 fartøy drevet av LNG (naturgass) på verdensbasis. I følge Sjøfartsdirektoratet har motorer som er drevet på ren LNG 20-30% lavere utslipp av CO2, og cirka 85% mindre NOx-utslipp og ingen svovel eller partikkelutslipp. Av de over 1000 skipene som trafikkerer Vestlandet er ingen av dem drevet på LNG. Det første LNG-drevne cruiseskipet kom rett før jul i fjor.

Jeg vil tro at om det bare kom damp ut av skorsteinen på skipene så hadde ikke Vestlandet hatt noe behov for nye miljøtiltak. Sjøfartsdirektoratet jobber med nye krav som skal gjelde både svartvann og utslipp av NOx blant annet, men dette er krav som skal gjelde verdensarvfjordene. Jeg mener hele kysten vår er en verdensarv i seg selv.

Tidligere i denne diskusjonen har SV referert en forskningsrapport fra Vestlandsforskning. Ifølge denne rapporten står cruisenæringen (da inkluderes ikke ferger og kystruten) for 3 % av de totale klimautslippene innenlands. Med tanke på det begrensede volumet til cruiseskipene er dette betydelige tall. Lang mer en bare damp - slik som vår ordfører påstår.

Derfor vil jeg si at å begrense 15 båters mulighet til å anløpe Nord-Norge ikke er et stort tap for næringslivet, men et viktig miljøtiltak. Ganske riktig vil sannsynligvis disse skipene bli sendt andre steder i verden, men det vil være et viktig signal til rederiene om hvilken type cruisetrafikk nasjonen Norge ønsker i fremtiden. Kommunene i Nord-Norge har nå muligheten til å velge om dette er et signal de slutter seg til eller om det er et signal de velger å sabotere.