Fylkesmannen etter Viking Sky-havariet: – Man må ikke glemme at man må ha en beredskap til den økte turismen

Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen peker på at Nordland og Nord-Norge har færre ressurser til å håndtere en cruiseskipsulykke lik den som var på Hustadvika forrige helg.