Ekspedisjonsskipet "Ortelius" med 146 personer om bord er under slep til Longyearbyen. Det var i går i 12.30-tida at kapteinen meldte om motorstopp da skipet lå ved iskanten i Hinlopstredet mellom Nordaustlandet og Spitsbergen på Svalbard, opplyser Hovedredningssentralen.

Kapteinen beskriver situasjonen som udramatisk. Det er ingen fare for passasjerer, mannskap, skip eller forurensning. 
Skaden var av en slik art at kapteinen mente de selv kunne reparere denne på stedet.  Hovedredningssentralen sendte Sysselmannens fartøy "Polarsyssel" til området for å være tilgjengelig dersom det skulle oppstå behov.
-Etter nærmere undersøkelser og kontakt med teknikere ble det konkludert med at reparasjonene vil ta lenger tid, og "Polarsyssel" er nå i gang med å slepe skipet til Longyearbyen. Dette ventes å ta et par døgn. Det er noe vind, men ikke høye bølger i området. KV "Sortland" er sendt for å overta siste del av slepet. Hovedredningssentralen vil følge slepet til skipet er framme, heter det i pressemeldingen fra Hovedredningssentralen.