Vi i lokallaga til SV i Lofoten er opptatt av næringspolitikk og utvikling av næringer som skal sørge for arbeidsplasser, inntekt og utvikling av lokalsamfunnene våre. I et tidligere tilsvar til et ordføreropprop som ukritisk hilste cruisebåter velkomne, har vi pekt på problem rundt denne industrien. Vi er derfor veldig glad for at Landsstyret i SV nylig fattet følgende vedtak etter initiativ fra Nordland SV og lokallaga i Lofoten:

”Det er fritt frem for cruiseselskap å seile i norske farvann. I dag er det ingen mengdebegrensning samtidig som antallet båter har gått i været de senere år. Dette legger press på mange norsk kystsamfunn og naturen. Det stilles få krav til bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Dermed blir cruisenæringen en svært begrenset inntekt for Norge samtidig som den påfører stadig større miljø- og pressproblemer. For å gjøre cruisenæringen mer bærekraftig og som bidrar med større lokal verdiskaping foreslår SV:

  • At det innføres en konsesjonsordning for cruisenæringen etter modell fra Alaska.
  • Det auksjoneres ut et begrenset antall konsesjoner hvert år basert på tåleevne for natur og kystsamfunn. Det skal stilles krav til kjøp av lokal mat og bruk av lokale guider.
  • At staten starter arbeidet med å utrede hvilke krav og reguleringer som skal til for å nå Stortingets mål om å sikre nullutslipp fra turistskip- og ferger senest innen 2026, og senderregelendringer ut på høring innen utgangen av 2020.
  • Å utvide miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann i verdensarvfjordene til andrefjorder med cruisetrafikk.

Moskenes SV, Flakstad SV, Vestvågøy SV og Vågan SV vil følge opp denne politikken lokalt i respektive kommunestyrer.