Bjørg Arntzen er ei dame som kan det meste. Hun vil atter en gang sy sammen 8. mars arrangementet for Vest-Lofoten damekor, og vil ha sine innslag.

I år skal vi løfte frem kvinnens livsløp. Tema blir: Fra vugge til grav. Vi skal synge sanger som omhandler kvinners livsløp. Hovedvekten av repertoaret til koret vil bli lagt på norske sanger. Vi ønsker med dette å ta vare på den norske kulturarven gjennom norske tekstforfattere og norske komponister.

Nasim Khaloy og Marianne Finstad skal ha prologer. Nasim vil snakke om det som omhandler sosial kontroll, og Marianne vil ta opp tema skam i et kvinneperspektiv. Marianne Finstad er ansatt i landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Vi har med oss Andrey Pirozhkov, Vestvågøy kulturprisvinner 2019, på piano. Sammen med Lilia Mirza vil de trylle frem de vakreste toner. Lilia er musikalsk leder for koret, og hun kan traktere sin fiolin. Hun har også med seg Parmis Barbari og Hauk Halvorsen, fra kulturskolen. Vi har også med Emma og Anne-Marie Skoglund og Ulrikke Skulbru.

Du er hjertelig velkommen til å dele et par timer med oss.

Salg av kaffe og kaker.