Dårlig merking av fiskeredskaper førte til bot og inndragning