Om morgenen 4. september gjorde man en del omkoblinger av rørgater i vannledningsnettet som forsyner bydelen Stranda i Svolvær, og noen abonnenter mistet vanntrykket mens andre fikk lavt vanntrykk. Dette i forbindelse med arbeidene som pågår med ny gang- og sykkelvei langs Villaveien på Stranda, der det også legges nye rørledninger for vann og avløp samtidig med veiarbeidet, bekrefter leder Stig Rune Dybwik for vann og avløpsavdelingen i Vågan kommune.

- Jeg mistet selv vannet hjemme i morges, men omkoblinger og ei ny vannledning som måtte klores før den ble tatt i bruk, gjorde at vannet var borte ei stund fredag morgen.

– Dette skal nå være i orden og alle ha vanlig vannforsyning, sier han til Lofotposten fredag formiddag.

Men ikke lenge etter dette rundt kl. 09.30 fikk kommunen ei ny melding, nå om brudd i en vannledning, også den på Stranda, da ved innkjøringen til Seljeveien.

– Vannledningsbruddet er lokalisert kl. 09.50 og mannskaper allerede i gang med å avdekke rørledningen og utbedre dette. Inntil videre vil beboerne i Seljeveien, Gårdsveien og Idrettsveien på Stranda ikke ha vannforsyning til skaden er utbedret, sier Dybwik.

Siste: Dybwik forteller Lofoposten at kommunen har fått utbedret skaden i ei anboring midlertidig, og alle har vann på Stranda når man tar helg.