Lofoting blir sjef i det største fiberselskapet i Nord-Norge

Signal Bredbånd AS kjøper opp alle aksjene i Nornett AS.