Gå til sidens hovedinnhold

De døde kvalene kom trolig fra havet vest for Lofoten

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved hjelp av avansert simulering utviklet av Meteorologisk institutt kan kvalenes ferd avsløres bakover i tid.

De siste ukene har flere døde kvaler drevet i land i Lofoten, Vesterålen og flere andre steder langs den nordnorske kysten.

Fiskeribladet kan nå trolig avsløre hvor kvalene kom fra, ved hjelp av simuleringer fra Meteorologisk institutt.

- Det er naturlig å se for seg at det har skjedd noe i forkant av at de første hvalene drev i land, i slutten av mars. Når man ser på komposteringsgraden, som er høyest for de siste hvalene, er det naturlig å tenke at det kan ha skjedd noe med mange av dem samtidig, sier forsker Knut-Frode Dagestad ved av avdeling for oseanografi og maritim meteorologi ved Norsk Meteorologisk Institutt til bladet.

Hva skjedde 20. mars?

Dagestad jobber til daglig med drivbaneberegninger beregnet for søk og redningsoperasjoner, samt for å beregne utfall fra oljeutslipp.

Disse såkalte drivbanemodellene baserer seg på vind- og strømmodeller og beregner objekters mulige drivebane fremover og bakover i tid.

- Vi har en kyststrøm som i utgangspunktet går nordover langs hele kysten. Men modellen antyder at for dette tidsrommet, kan kvalene ha kommet rett inn fra det åpne havet. Man bør ikke konkludere for bastant, for det er en del usikkerhet knyttet til disse beregningene. Men simuleringen viser at mange av hvalene kan ha oppholdt seg i et område utenfor norsk kontinentalsokkel vest for Lofoten, sier Dagestad til Fiskeribladet.

For å kompensere for usikkerhet er det i simuleringen brukt hundre mulige avvik for hver hval og beregnet drift bakover i tid i flere uker. Dermed kan Dragestad se hvor det er høyest sannsynlighet for at hvalene har oppholdt seg i nærheten av hverandre i en viss tidsperiode.

I tetthetsmodellen ser det ut til at mange av kvalene har vært samlet et sted utenfor sokkelen vest for Lofoten.

- Det simuleringen tyder på, men ikke kan fastslå, er at noe kan ha skjedd rundt 20. mars i området ved den nordlige 69. lengdegrad og 6. østlige breddegrad, pluss, minus noen grader, sier Dagestad.

En fangarm?

Ingen olje- eller boreriggselskaper kan melde om noe seismisk aktivitet i denne perioden, og ingen seismisk aktivitet er registrert fra seismiske stasjoner på land.

Norwegian Orca Survey utelukker derfor ikke at mye dårlig vær de siste månedene har ført mange uvanlig mange døde kvaler i land som følge av strømforholdene.

- Det er veldig mange hvaler i disse områdene nå. Mange av dem dør av naturlige årsaker. Da kan vi ikke utelukke at Lofoten og Vesterålen kan ha fungert som en fangarm for døde hvalene som så har drevet mot land, sier Eve Jourdain i selskapet til bladet.

Kommentarer til denne saken