Rettferdig har vært viktig for SV i forhandlingene med regjeringen rundt krisepakkene. Om Ikke krisetiltakene har en solidarisk innretning, kan vi få en eksplosjon i ulikhet i framtiden.
Mange i landet vårt kjenner på utrygghet nå, mange har tapt arbeid og inntekt. I mediene leser vi om mennesker som har blitt permitterte og som har søvnløse netter fordi de ikke klarer å se hvordan de skal få endene til å møtes. Reiselivsbransjen er hardest rammet, men de siste ukene har også fysioterapeuter, frisører, helsesekretærer, personlige trenere og arbeidsfolk i mange andre yrker fått livsgrunnlaget sitt revet bort over natten.
Vi har nå en arbeidsledighet på 14,7 i Norge, og den stiger stadig.
Vi må ta vare på folk som har mistet jobben. Statens muskler må tas i bruk for å berge bedrifter og arbeidsplasser, vi må bruke de pengene som er nødvendig for å holde økonomien vår i gang. Hotell- og restaurantarbeidere som permitteres, og selvstendig næringsdrivende som står på kanten av ruin, kan ikke vente på vår solidaritet. Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene.

Alle de ekstra pengene som staten gir til næringslivet må medføre at arbeidsfolk får beholde jobbene sine. Derfor mener SV at kontantstøtten til bedriftene må kobles til et krav om ingen oppsigelser. Vi må stille opp med kontantstøtte for å redde bedriftene. Men da skal vi også ha rettferdig fordeling.

Det samme må gjelde utbytte, bonuser og lederlønn. Fellesskapet stiller opp med enorme summer. Og når samfunnet bidrar til næringsliv og banker med krisepakker, så burde de som bruker disse ordningene ikke kunne ta ut utbytte, ikke kaste bonuser eller lønnsøkninger etter toppsjefene. I Norge stilles det tøffe krav til folk som mottar hjelp fra staten. Da er det ekstra viktig at det også stilles tøffe krav til de rike, og de store selskapene når det er de som mottar hjelp. Derfor er det synd at Frp og regjeringspartiene ikke gikk med på SVs forslag om å kreve utbyttestans for banker og for bedrifter som tar imot krisehjelp.
Rettferdighet er alltid viktig i samfunnet vårt. Men det er aldri viktigere enn midt i en krise. SV kommer til å fortsette å ta kampen for mer rettferdig fordeling når nye krisepakker skal forhandles og penger fordeles.

Norge trenger krisepakker for både bedrifter og folk. Hvordan vi møter krisen avgjør hva slags samfunn vi får etterpå. Vårt svar på krisen må holde hjulene i gang nå, men også hindre en eksplosjon i sosial ulikhet i framtiden. Slik oppnår vi rettferdighet også etter den krisesituasjonen vi nå sammen lever i.