Gå til sidens hovedinnhold

De neste dagene vil vise om det kreves enda mer sosial distansering og innstramminger

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Søndag rivstartet regjeringa 2021 med nye innstramminger i smitteverntiltakene. Som om det ikke var nok å prøve å gå tilbake til en slags normal tilstand etter juleferie. Ei jul med allerede flere begrensninger på hvor mange besøkende en kunne feire med.

Så er det nettopp juleferien og reising som er bakteppet for at det nå blir verre igjen. Smittetallene i flere deler av landet har økt, dermed må vi alle belage oss på nye tiltak. Som å unngå besøk i hjemmet og stengte kraner på utestedene.

Å begrense sosial kontakt og å ta grep er en dugnad de aller fleste av oss har fulgt nøye og samvittighetsfullt - selv om det i Lofoten, i den store sammenhengen, har vært lite smitte.

Det er likevel også nå paradokser i de tiltakene som er lagt frem. Et nasjonalt skjenkeforbud fremstår, med de allerede strenge restriksjonene, som svært krevende i Lofoten der utelivsbransjen allerede sliter tungt. Her tror vi lokale vurderinger kunne vært gjort.

Det er ikke anbefalt å ha gjester hjemme og det skal være svært få sammen på sammenkomster utenfor hjemmet, men alle kan likevel møtes på en kafé. Over en kaffe eller en brus.

Flere bedrifter må nå gå til nye permitteringer. Det vil ikke være overraskende om det kommer flere nedleggelser fremover. Det krever kompenserende tiltak som virker fremover.

I vinter er det ventet svært mange gjestearbeidere til Lofoten og Vesterålen i fiskerinæringa. Det skjer samtidig med nye innstramminger i Norge. Bare frem til 10. januar er det ventet 120 fly til Norge fra Polen og Litauen med arbeidere som har vært på juleferie, viste Aftenposten til nylig.

Samme avis viste også før jul til hvordan unntak for karantenereglene for gjestearbeidere tidligere i fjor førte til økt importert smitte til Norge. I Vågan har kommunelege Jan Håkon Juul tro på at situasjonen er under kontroll i vinter. Det er betryggende.

Det er bra at det nå kreves obligatorisk testing ved innreise til Norge, i tillegg til dokumentert negativ test før ankomst. Samtidig er det likefullt åpnet for at det kan gå et døgn før man tar den testen etter ankomst.

Det vil alltid være kompromisser for å få på plass kompliserte og krevende smitteverntiltak. Å stenge folk inne og ikke kunne ha besøk har sin pris, motivasjonen og tålmodigheten kan også føles tidvis tung.

Det er samtidig også et faktum at fiskerinæringa og byggenæringa er avhengig av utenlandsk arbeidskraft - og med det også store næringer i våre lokalsamfunn. Vi tror bedriftene er sitt ansvar bevisst og at også karanteneregler følges opp, men det er likevel ikke til å komme fra at flere reisende inn til Norge fra røde land uansett gir en potensiell risiko.

Håndteringen av pandemien vil få sin evaluering. For den vanlige innbygger er det vi har å lene oss på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene - både sentralt og nasjonalt. I Lofoten er kommunelegene samstemte i at tiltakene etter nyttår er riktige.

Vaksineringen inngir nå også håp. Vi opplever at kommunene er godt rigget for å sette de vaksinene en får tilgang på.

De neste dagene vil vise om det kreves enda mer sosial distansering og innstramminger, eller om det kan gå mot lysere tider både inne og ute.

Kommentarer til denne saken