Det er regelrett frekt og respektløst at de svake må betale høye husleier forbindelse med å bo i omsorgsboliger. En to-roms omsorgsbolig, stue og soverom med en normalstørrelse på ca 60-65 km2 må hver enkel beboer betale ca kr 11 000-12 000 hver måned. I tillegg kommer strømutgifter som må betales hver måned og er ikke inkludert i husleien. Husleie og strømutgifter medfører kraftige innhugg i økonomiene deres som har minst å rutte med av penger. Det vil si at mesteparten av pengene går til å betale husleie og strømutgifter hver måned. Hva hjelper det om hver beboer mottar ca kr 1 000 i bostøtte hver måned som nesten ikke dekker boutgiftene? Husleie for en to-roms leilighet i det private marked er på lik linje med husleie i omsorgsbolig, det vil si at hver enkel leietaker betaler ca kr 11 000-12 000 hver måned.

Årsaken til at det er høye boutgifter ved å bo i omsorgsboliger er at det har vært store økninger i prisveksten slik at det har ført til høye husleier for hver beboer. Økninger i prisveksten er på grunnlag av nybygde omsorgsboliger, total renovering av eksisterende omsorgsboliger osv. I tillegg har lønnsveksten i pensjoner og trygder ikke fulgt prisveksten ved økning i månedlige husleier. Dermed er pensjonene og trygdene mindre verdt og de har fått mindre å rutte med etter at husleiene er blitt betalte.

Dette kan rettes opp som gjøres på en enkel måte og det er å øke minsteytelser i pensjonene og trygdene slik at nettoutbetalinger etter skatt skal dekke livsopphold og boutgifter. Utgifter til livsopphold som dekker mat, personlige saker, husholdningsartikler utgjør ca kr 9 500. Boutgiftene som i dette tilfellet er husleie er ca kr 12 000 hver måned. Mens utgifter til strøm ved oppvarming og til annet nødvendig bruk av strøm utgjør ca kr 600 hver måned. Totale utgifter pr måned som inkluderer livsopphold og boutgifter utgjør ca kr 22 100. Minsteytelser i pensjoner og trygder skal dermed utgjøre minst kr 22 100 hver måned og ca kr 265 200 pr år. Dette er utbetalinger på pensjoner og trygder som er etter skatt. Derfor skal det gjøres noe med pensjoner og trygder slik at de unngår å bli behandlet på en nedverdige måte som ikke egner seg på trykk i avisinnlegget i dagens samfunn. Det betyr at minsteytelser i pensjoner og trygder må økes slik at det tilsvarer ca kr 22 000 pr måned og ca kr 265 200 hvert år. Disse beløpene tilsvarer nivået på en fattigdomsgrense i 2019 som er etter skatt.