Gå til sidens hovedinnhold

De unge fortjener en stor takk!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi håpte alle på en langt mer positiv start på 2021, men smittesituasjonen i begynnelsen av dette nye året er alvorlig. Når smitten i landet er høy og strenge smitteverntiltak iverksettes er det grunn til å bekymre seg for de konsekvensene dette måtte ha for barn og unge, og særlig dem som er i sårbare situasjoner.

Vi er fortsatt i en alvorlig og vanskelig situasjon med økt smitte mange steder i landet.

Selv om vi lokalt i Lofoten så langt har vært forskånet for de store smitteutbrudd må vi følge myndighetenes gode råd og retningslinjer for å hindre utbrudd.

Å ofre så mye så lenge som barn og unge nå har gjort, har ikke vært lett. Å være ung innebærer å være sammen, kunne være spontan og å leve livet her og nå. Det har ikke de unge hatt mulighet til på snart et år. En viktig del av å være ung er også å ha drømmer og planer for framtiden, noe som fort får dårlige kår i uvisse tider. Derfor fortjener dere en stor takk! Dere fortjener voksne som tar ansvar og strekker seg langt for at dere skal få tilbake hverdagen.

Vi gjør det vi kan for å holde barnehager, skoler og tjenestene til barn og unge åpne, selv i møte med økende smitte. I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at barn og unge har et så normalt liv som mulig, og at det finnes trygge voksne som det går an å henvende seg til. Vi har for alvor sett hvor viktige lærere og ansatte i skolen er. Ikke bare for å ivareta kunnskapsformidling, men også for å ivareta barn og unge som av ulike grunner er ekstra sårbare.

KrF har en klar prioritering av barn og unge. Vi vil aldri kunne kompensere for en mangel av på en normal hverdag, men tiltakene som regjeringen kontinuerlig iverksetter viser at man prøver å kompensere så godt som mulig. Likevel vet vi at det ikke er godt nok for mange barn og unge.

Vi frykter for barn og unges psykiske helse og trivsel. Mental Helses Hjelpetelefon melder om at de ikke har sjanse til å svare alle som tar kontakt. I 2020 klarte de å sikre en svarprosent på 48 prosent – samme år som de har hatt rundt 8000 flere dialoger som omfatter tema som selvmordstanker og selvmordshandlinger. Det rapporteres at de som tar kontakt er stadig yngre. Vi må sørge for at færre møter en telefonsvarer når de ringer for å få hjelp.

Vi i Vestvågøy KrF er derfor glad for at regjeringen viderefører det økte tilskuddet på 8 millioner kroner til Alarmtelefon for barn og unge, for å opprettholde en døgnåpen telefon og chatløsing. Det er ett av flere tiltak regjeringen nå gjør for å hjelpe barn og unge.

Regjeringen har lagt fram egne tiltakspakker til sårbare grupper på godt over en milliard. I statsbudsjettet for 2021, som ble vedtatt, er det samlet tiltak til sårbare grupper på nærmere 160 millioner kroner. Vi håper dette når barn og unge rundt om i hele landet.

I budsjettet for i år er det også lagt til 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og 100 millioner kroner til habilitering og avlasting for personer som har nedsatt funksjonsevne.

Det skal denne gangen ikke stå på penger eller vilje. Disse investeringene vil ha stor betydning for barn og unges psykiske helse og hjelpe mennesker som opplever et ekstra stort trykk under pandemien. Vi må sikre at en dårlig psykisk helse og ensomhet aldri blir vår nye pandemi.

Avslutningsvis vil vi i Vestvågøy KrF takke alle lærere, førskolelærere og ansatte i skole og barnehager. I Vestvågøy har vi dedikerte ansatte både i barnehagene, grunnskolen og ved Vest-Lofoten videregående skole. Vi vet dere strekker dere langt, og nå virkelig kjenner på hvor slitne dere er. Dere møter alle våre barn og unge, og mens dere formidler kunnskap er dere samfunnets satellitt. Dere ser, hører og handler. For mange barn og unge er dere den ene viktige personen som man senere i livet kan peke på å si; du så meg og du gjorde det lille ekstra som betydde så mye for meg. Så tusen takk til dere alle.

Kommentarer til denne saken