Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal og kommunestyrerepresentant Anne Birgith Mørkved-Rommerud anmelder truslene de mottok i romjulen. Det er viktig og bra. Hets og trusler mot politikere, journalister, samfunnsdebattanter og andre har økt de senere årene, spesielt på nettsteder. Å true noen til taushet er kriminelt.

 

Rammene for ytringsfrihet skal være vide. Det skal selvsagt være rom for kritikk, også kraftig kritikk, mot maktpersoner og de som vi kaller meningsdannere. Men det bør være selvsagt at vanlig folkeskikk og argumentasjon er førende, ikke utskjelling og trusler.

I et intervju i Dagbladet viser informasjonssjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Martin Berensen, til ytringsfrihetens sterke posisjon. Det gjør at mange av ytringene mot politikerne faller innenfor ytringsfriheten, og at det kan være en lang vei fra mishagsytringer til faktiske voldelige handlinger.

Samtidig understreker han:

– Men vi ser at det er blitt grovere. Det er en fare knyttet til at dagens temperatur i kommentarfelt og liknende etablerer seg som normalen. Det vil kunne gi en negativ utvikling på sikt.

I noen debatter vil selvsagt klimaet uunngåelig hardne til. Indignasjon, maktesløshet og frustrasjon er en del av følelsesregisteret som kommer fram når saker som berører en sterkt er tema for debatt. Det er menneskelig.

Men vi gjør klokt i å lytte til advarselen fra PST om grovere språkbruk og mer trusler på nett. Mer grov usaklighet, bruk av bannord og karakteristikker og direkte trusler bidrar til å flytte grenser i negativ retning. Ytringsfriheten skal være vid, men debattene skal baseres på respekt og folkeskikk.

Det er langt mellom truslene som Flakstad-politikerne er utsatt for, og røft språkbruk i en opphetet debatt. Men ord er et mektig våpen. Og ordvalg og karakteristikker former debattklimaet og skaper holdninger hos dem som leser. Det er forskjell mellom å kritisere en avgjørelse, og fradømme de ansvarlige enhver menneskelig egenskap.

I noen debatter vil selvsagt klimaet uunngåelig hardne til. Indignasjon, maktesløshet og frustrasjon er en del av følelsesregisteret som kommer fram når saker som berører en sterkt er tema for debatt. Det er menneskelig.

Men vi gjør klokt i å lytte til advarselen fra PST om grovere språkbruk og mer trusler på nett. Mer grov usaklighet, bruk av bannord og karakteristikker og direkte trusler bidrar til å flytte grenser i negativ retning. Ytringsfriheten skal være vid, men debattene skal baseres på respekt og folkeskikk.

Det er langt mellom truslene som Flakstad-politikerne er utsatt for, og røft språkbruk i en opphetet debatt. Men ord er et mektig våpen. Og ordvalg og karakteristikker former debattklimaet og skaper holdninger hos dem som leser. Det er forskjell mellom å kritisere en avgjørelse, og fradømme de ansvarlige enhver menneskelig egenskap.