Åpent brev til kommunestyret i Moskenes

Av

Vedlikehold av Moskenes kirke.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Kirkebyggene er en sentral del av norsk arkitektur- og kulturhistorie». Slik innleder håndboken for menighetsråd og kirkelig fellesråd sitt kapittel om kulturengasjement i menigheten. Vi i Moskenes kirkes venner (MKV) er en gruppe som har engasjert oss for å ta vare på Moskenes kirke både som kulturbygg og gudshus. Dagens kirkebygg sto ferdig i 1821 og feirer 200-års jubileum til neste år. Kirken er vernet etter Kulturminneloven.

I mange år har dessverre vedlikeholdet av Moskenes kirke vært forsømt. For 6 år siden ble det utført noe vedlikehold ved hjelp av dugnad og innsamlede midler. Situasjonen nå er likevel at takstein løsner og faller ned, det er lekkasje enkelte steder, mønekambeslag er flerret opp, det mangler takrenner og nedløp, flere veggbord utvendig er råtne og på tårnet må det skiftes bord og males.

Moskenes kirkes venner ble stiftet i 2018 og har som formål å samle inn penger til restaurering, arrangere dugnader, samt bidra til å skape økt tilhørighet til og bruk av kirka. Restaurering av tak og tårn er imidlertid et stort og kostbart prosjekt som må skje etter råd og godkjenning fra Riksantikvaren og biskopen. Det krever både stillas og fagarbeidere og er estimert til en kostnad på minst 800.000. Til sammen med tidligere innsamlinger og gaver til kirka råder kirkelig fellesråd og MKV over ca. 300.000. Det blir nå dannet en arbeidsgruppe med representanter fra kirkelig fellesråd og MKV som skal lage en fremdriftsplan for arbeidet. Arbeidsgruppen skal se på muligheten for å dele opp restaureringen i delprosjekter.

I følge § 18 i Kirkeloven har kirkelig fellesråd ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirker. Men etter § 15 i Kirkeloven har kommunen ansvaret for å bevilge tilstrekkelig midler til dette.

Vi i Moskenes kirkes venner er fullt klar over Moskenes kommunes meget alvorlige økonomiske situasjon. Vi er også kjent med at kommunen nylig har fått en statlig ekstrabevilgning i forbindelse med co-vid 19 til vedlikeholdsprosjekter. Etter Kirkelovens § 17 er kirkene soknets eiendom, men i Moskenes er kirkene ennå ikke formelt overført fra kommunen til soknet. De er uansett en del av kommunens økonomiske ansvar (Kirkeloven § 15), og restaurering av Moskenes kirke kan således være et aktuelt prosjekt som gir arbeid til lokale bedrifter.

I tillegg til gudstjenester brukes kirkebyggene av majoriteten av befolkningen til livets viktigste anledninger: Dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Disse livshendelsene bør ha en verdig ramme. I tillegg kommer kirkebyggets kulturhistoriske verdi.

Mange mennesker både i og utenfor kommunen gir av sine penger og sin tid for å redde og bevare Moskenes kirke.

Moskenes kirkes venner henstiller på det sterkeste kommunestyret til å gi kirkelig fellesråd en ekstrabevilgning øremerket prosjektet restaurering av Moskenes kirke. Dersom dette ikke blir prioritert av kommunestyret i denne omgang, ber vi om å komme i betraktning ved eventuelle senere ekstrabevilgninger.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken