I Lofotposten 16.januar påstår Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg at Høyre bløffer når vi går til valg på moderate skatteløfter, og gir mer enn vi har lovet når vi kommer i regjering.

Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet snakket sant. For jeg mener det er rom for langt større skatteletter enn de 21 milliardene denne regjeringen har gitt så langt for at næringslivet skal kunne skape flere arbeidsplasser og vanlige folk få mer å rutte med. Det er rom for å organisere offentlig sektor smartere og bedre, og som politikere har vi plikt til å sørge for at folk flest får mest mulig igjen for de pengene de har bidratt med gjennom sitt arbeid.

Men skuffende nok tar Tvedt Solberg feil. I sin iver etter å kritisere Høyre må ha ty til usannheter. Leserne trenger ikke tro på meg, jeg er tross alt Høyre-politiker. Men da Jens Stoltenberg talte til LO-kongressen før valget i 2013 sa han at Høyre lovet 25 milliarder i skattelette. Fasiten så langt er at regjeringen har gitt 21 milliarder i skattelette i en tid der næringslivet særlig må gis mulighet for omstilling og vekst. Selv om Arbeiderpartiet lyver om oss, leverer vi altså omtrent det vi lovet. Høyre går til valg på fortsatt moderate skatteletter, tilpasset den økonomiske situasjonen Norge er i. Dette er politikk Høyre og FrP har høstet ros for blant økonomer og næringsliv de tre siste årene, som vi akter å fortsette med.

Dermed er Arbeiderpartiets første skitne triks i en lang valgkamp avslørt. Høyre går til valg på moderate skatteletter, og leverer dem.

Men nå vet vi også sannheten fra Arbeiderpartiet. I en tid der vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet, så har Arbeiderpartiet avklart sitt politiske program og går til valg på å øke skatter og avgifter med 15 milliarder. Noe av dette skal gå til å ”stimulere norsk næringsliv”. De skal altså ta penger fra de som beviselig skaper arbeidsplasser i privat sektor for å subsidiere de som ikke klarer det uten støtte. Bedrifter og ansatte bør virkelig lytte når Arbeiderpartiet snakker om skatt eller aktiv næringspolitikk. Dersom din bedrift ikke blir nevnt som direkte mottaker av subsidier så er det nemlig din arbeidsplass som må betale for dem.

Arbeiderpartiet hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noensinne har hatt forrige gang de regjerte. Økonomien var i vekst og oljeprisen var historisk høy. Likevel økte antall pasienter i helsekø, det ble 15 000 flere fattige barn, samtidig som folk flest betalte mer i skatt. Med Høyre og FrP er helsekøene redusert, barna våre lærer mer på skolen, det bygges mer vei, det satses mer på psykiatri og rus – og folk flest betaler mindre i skatt. I tillegg var det historisk mange nyetableringer av selskaper i 2015 og 2016, hvilket lover godt for arbeid, vekst og velferd fremover. Arbeiderpartiet går til valg på å reversere Høyres politikk. Det betyr å betale mer skatt og som takk få tilbake økte helsekøer, flere fattige barn og dårligere kår for de som skaper arbeidsplasser.