Gå til sidens hovedinnhold

Vi gir ikke opp bassenget på Ballstad skole

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi har lest «Rapport fra arbeidsgruppe. Utredning fremtidig struktur for idrettsanlegg», og vi vet ikke helt om det som står der, holder vann.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidsgruppa, som er utgått fra kommunestyret, har sett på den fremtidige strukturen for idrettsanlegg i Vestvågøy kommune. På tross av en trå tittel, er det mye der som vi håper at politikerne orker å lese. Vi har lest, og vi har noen spørsmål vi ønsker svar på.

Er det plass til alle?

Rapporten foreslår å utbedre og utvide svømmehallen på Leknes. Formålet på sikt, er å samle all svømmeundervisning i kommunen i Leknes svømmehall. Er det mulig? I følge rapporten er det det. Alle elevene i kommunen skal få 150 timer med svømmeopplæring i løpet av grunnskolen, og for å få dette til, må flere klasser være i bassenget samtidig. Har arbeidsgruppa regnet på dette? Er det mulig å gi alle elevene de planlagte timene? De lærerne som får oppgaven med å utvikle barnas svømmeferdigheter får og ei utfordring. Barnas sikkerhet må ivaretas, de må kunne kommunisere med alle, gi instruksjoner og demonstrasjoner og være nær de elevene som strever, for å gi tettere oppfølging. Det blir ikke enkelt, og arbeidsgruppa foreslår at kommunen ansetter en lærer/instruktør med spesialkompetanse, som får hovedansvaret for å lære elevene i kommunen å svømme. En god idé, vi håper bare at denne svømmelæreren som skal greie dette, finnes der ute. Det er mange flinke lærere på Ballstad, men denne svømmelæreren har vi ikke. I år var det planlagt å gjennomføre svømmeundervisning for tre klasser om gangen, i tre økter. Skolen fant at dette ikke ville bli forsvarlig, hverken sikkerhetsmessig eller kvalitetsmessig, og valgte heller å kjøre med bare to klasser i hver økt, noe som førte til at tre klasser ikke fikk svømming. Det var ikke plass til alle.

Er 150 timer nok?

Om det er mulig å gi alle elever i kommunen 150 timer med svømmeundervisning, er det i så fall nok? I Vågan får elevene 226 timer. Det over 50 % mer enn det politikerne vil gi våre elever. Lærerne på Ballstad har kartlagt svømmeferdighetene til elevene på skolen. Resultatene er ikke ille, men over 25 % av elevene på småtrinnet er ikke svømmedyktige i dag. Noen av barna har ennå litt tid igjen før de går ut av 4. klasse, så flere vil

Om det er mulig å gi alle elever i kommunen 150 timer med svømmeundervisning, er det i så fall nok? I Vågan får elevene 226 timer.

Ballstad skole FAU, ved leder Solveig Utvik

helt sikkert nå målene i læreplanen. Men hva skal gjøres med de elevene som ikke lærer å svømme? Skal det settes inn ekstra ressurser til disse? Egne svømmekurs? Hvem skal dekke denne kostnaden? Mange foreldre/foresatte tar selv ansvar og lærer barna sine å svømme. Med moderate sommertemperaturer medfører at en da enten må ta barna med i svømmehallen på Leknes, eller satse på opphold i varmere strøk. Et uttalt politikermål for fellesskolen, er at skolen skal bidra til å bygge ned sosiale forskjeller i Norge. Dersom det blir foreldrenes ansvar å gi barna svømmeopplæring, vil det bidra til å forsterke sosiale forskjeller fremfor å bygge disse ned, da holder det ikke med 150 timer.

Er det miljøvennlig?

Rapporten bruker mye plass på at vi vil spare mye energi på å samle alle elevene i en svømmehall, fremfor å sørge for lys, og ikke minst varme, i flere småbasseng. Det blir trukket frem i sammenhengen at kommunen ønsker å være et miljøfyrtårn. Det blir i så fall et dieseldrevet fyrtårn. Alle skjønner at vi vil spare strøm med kun en svømmehall, men hvordan går det med miljøet når alle elevene fra skolene rundt Leknes skal skysses med buss? I følge en rapport, utarbeidet av Vestlandsforskning, er utslippet per person/km i buss på 114 gram CO.  Et enkelt regnestykke: 22 km Ballstad – Leknes t/r. 40 elever i bussen. Det blir ca. 100 kg CO ut i atmosfæren. Ballstad skole kjørte tre busser hver fredag, i 11 uker. Enkelt oppsummert blir det 3,3 tonn CO. Dersom tre andre skoler skal gjøre det samme, blir den totale ekstrabelastninga på nær 10 tonn hvert år.  Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) anbefaler å beregne klimautslippet for «grønn strøm» til 0,1 kg CO/kWh. Om vi får anta at vår strøm er «grønn», kan vi få 1000 kWh for hver busstur t/r Ballstad – Leknes. Eller 100 000 kWh «grønn strøm», dersom det årlige CO-uslippet fra bussene ender på 10 tonn. Arbeidsgruppa nevner solfangere og solceller, men det er skole fra høst til vår, og mellom disse har vi mørketida. Den overskuddsvarmen som kanskje blir produsert i sommermånedene kan ikke lagres og brukes i kalde vintermåneder. Arbeidsgruppas løsning er ikke bra for miljøet.

Vestvågøy kommune viser med sine handlinger, at de har mistet trua, og trekker alle sine tilbud og tjenester inn mot sentrum. Ei investering på Leknes er nok mye mer lønnsom enn ei tilsvarende en annen plass i kommunen.

Ballstad skole FAU, ved leder Solveig Utvik

Er det bra for distriktene?

Vi ser at arbeidsgruppa har få medlemmer med tilhørighet utenfor Leknes, men vi skal ikke påstå at det har hatt noe å si for konklusjonene gruppa har tatt. Distriktene rundt Leknes opplever for hvert år som går ei kommunal nedbygging. Private satser og viser at de gjerne både vil bo og arbeide i fiskevær og landbruksområder i kommunen. De private tar til og med over skolene, og driver godt. Vestvågøy kommune viser med sine handlinger, at de har mistet trua, og trekker alle sine tilbud og tjenester inn mot sentrum. Ei investering på Leknes er nok mye mer lønnsom enn ei tilsvarende en annen plass i kommunen. Verdiskapninga som foregår i bygdene utenfor Leknes, er ikke verdt noen ting. Disse signalene tror jeg befolkninga i vest også ser, og de skjønner nok at de vil oppleve det samme, dersom vi alle en dag sitter i samme båt. Store ord og fett flesk sitter som kjent ikke fast i halsen, og de fagre løftene som blir gitt i møter om kommunesammenslåing, blir fort glemt når neste budsjett skal i balanse. Fellesskapets penger skal brukes i sentrum, og distriktene taper.

Er det verdt det?

Elevene på Ballstad skole har i to år nå fått sin svømmeundervisning på Leknes. Det har medført store kostnader til transport og leie av svømmehallen. I tillegg må voksentettheten styrkes og turen til Leknes spiser timer av andre fag. Elevene bruker en halv skoledag i buss og basseng. Det bekymrer noen av de foresatte. «Min sønn/datter har mer bruk for timer i andre fag, og vi skal selv sørge for svømmeopplæringa.»

Det er en unnlatelsessynd som ligger bak disse enorme utgiftene. Mange tiår uten nødvendig vedlikehold og oppgradering ender i dette uføret.

Ballstad skole FAU, ved leder Solveig Utvik

Vi er klar over at bassengbygninga på Ballstad er i så elendig forfatninga at et nybygg nok er det eneste alternativet. Tiår uten vedlikehold setter sine spor. I rapporten er kostnaden for et slikt bygg beregnet til 35,8 millioner. Vi kan ikke argumentere mot denne summen, og vi ser at vi kan få mange timer i bassenget på Leknes for de samme pengene. Vi kan heller ikke gjøre om tapt undervisning til kroner og ører, eller sette en verdi på elevtilfredshet, psykisk og fysisk helse, økte sosiale forskjeller osv. Myke verdier måles ikke i penger, men vi påstår at det er verdt det.

Skal vi gi opp?

Nei, Ballstad FAU vil fortsatt jobbe for at skolen får tilbake svømmetilbudet ved skolen. Vi ønsker også at bassengene på Bøstad og Svarholt også skal bestå. I tillegg vet vi at Leknes svømme- og idrettshall trenger et løft, og at alt dette vil bli fryktelig kostbart for kommunen. Det er en unnlatelsessynd som ligger bak disse enorme utgiftene. Mange tiår uten nødvendig vedlikehold og oppgradering ender i dette uføret. Vi mener at vår løsning likevel vil være den beste. Den beste for elevene, for skolene, for miljøet, for helseforebygging og for distriktene. Og på sikt vil den også være god for kommunen.

Kommentarer til denne saken