Angående nytt basseng i Svolvær

Basseng: Bassenget ved Svolvær må rehabiliteres om det skal driftes videre. Mange i Vågan har de siste dagene engasjert seg i hva som er den beste løsningen videre, rehabilitering eller nybygg, og hvis nybygg – hvor?

Basseng: Bassenget ved Svolvær må rehabiliteres om det skal driftes videre. Mange i Vågan har de siste dagene engasjert seg i hva som er den beste løsningen videre, rehabilitering eller nybygg, og hvis nybygg – hvor?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet kom i siste kommunestyre 8. april, under behandling av saken om Svolvær basseng, med forslag om å utarbeide skisseprosjekt for utvidelse av basseng kapasiteten i Vågan. Dette for at alle barn i kommunens skoler skal ha lik forutsetning for svømmeundervisning.

Blant alternativene vi mente burde bli vurdert var en trinnvis utvidelse.

Alternativ 1.

Trinn 1. Bygge 12,5m opplæringsbasseng i Kabelvåg, i tilknytning til gymsalens nye garderober.

Trinn 2. Renovering og utvidelse av Svolvær svømmehall.

Alternativ 2.

Utrede nytt felles basseng for Svolvær og Kabelvåg uten at vi fastsatte noen lokalisering.

Reaksjoner fra posisjonens side lot ikke vente på seg. Påstander om at lommeboka satt løst hos Arbeiderpartiet, og at det var uansvarlig å påføre kommunen slike kostnader når vi har så mange investeringsprosjekt lot ikke vente på seg. Men dette er utsagn vi er vant til, og vi tar det med et smil.

Det vi derimot ikke tar med et smil, er dersom svømmeundervisningen er mangelfull. For mye tyder på at barna i kommunen vår ikke har lik forutsetning for svømmeundervisning. I dag må elvene i Kabelvåg ta buss til Henningsvær for å få denne undervisningen. Å bruke bassenget i Svolvær er ikke en valgmulighet i og med at der ikke er plass.

Vi bor i et øyrike hvor barn fra tid til annen ferdes i fjæra, på kaier og moloer. Det er en del av lekeplassen når du bor i Lofoten.For enkelte er det like normalt å ferdes i båt som i bil, og folk er etterhvert blitt flinke til å påse at redningsvest brukes. Burde en ikke da påse at det står like bra til med barnas svømmeferdigheter?

Posisjonen ynder og få det til å virke som vi i AP flotter oss med penger vi ikke har. Men for oss handler det om hvordan man bruker de midlene som er til rådighet. I den forbindelse ønsker jeg å komme med et lite eksempel:

I 2015 ble det vedtatt å gå videre med Kabelvåg oppvekstsenter med en ramme på tett i overkant av 155 mill. Dette ble etterhvert 170 mill. I 2018 var prislappen kommet opp 235 mill. Da ble det vedtatt at Vågan Eiendom skulle jobbe videre med prosjektet i den hensikt å få kostnadene ned. Dette stemte opposisjonen ( AP, SV og Rødt) i mot. Vi la isteden fram eget forslag om å gå igang med prosjektet uten utsettelse. Dette ble nedstemt. Vågan Arbeiderparti har hele tiden vært tydelig på at utsettelser av prosjektet ikke var veien å gå. Det har i ettertid vist seg i all økonomisk tydelighet. I dag snakker vi om et innvesteringsprosjekt på 309 mill. Det er en betydelig økning i pris på et prosjekt som skulle ned i pris. Er dette penger som for eksempel kunne blitt brukt på nytt basseng? Kanskje.

I Våganavisa 12/4 har Vågan Venstre et innlegg der de sier at posisjonen ikke ønsker eller våger å føre en slik økonomisk politikk. Hvilken økonomisk politikk? En politikk der man utreder flere muligheter som kan komme Vågans befolkning til gode, for så å velge det som er mest formålstjenlig og økonomisk? Det kan godt være at et stort bassenganlegg i Svolvær er mest formålstjenlig. Det har vi overhode ikke bestridet. Det framgår da også i alternativt 2 i vårt forslag. Med forslaget som ble vedtatt 8 april, kommer vi ikke til å få vite hva et eventuelt basseng i Kabelvåg ville kostet. Det er nærliggende å tro at posisjonen rett og slett ikke ønsker å vite det. Hvorfor kan man jo bare spekulere i.

Hvorfor Venstre avslutningsvis i sitt avisinnlegg gjør et poeng av at avstand ikke er et argument forstår jeg ikke helt. Det er da heller ikke blitt brukt som argument i saken.

Dersom man skulle trekke fram et argument måtte det jo være reguleringsplaner for utbygging det refereres til i samme avisinnlegg: Ursvika, Kreta, Åvika og Eide. Alt dette er i Kabelvåg og vitner om en formidabel utbygging og vekst.

Grunnen til at vi i AP la fram dette forslaget, er som allerede nevnt, at vi er opptatt av like muligheter for svømmeopplæring for alle barn i Vågan. Dette er grunnen til at man i det hele tatt har skolebasseng. Vi ønsker utredning av flere alternativer før vi tar det endelige standpunkt. For det er det forslaget dreier seg om, utredning, ikke bygging. En eventuell bygging er en avgjørelse man tar etter en utredning. Her bør selvfølgelig transport av elever taes med da det er endel av kostnadene. Et basseng i nærmiljøet gir i tillegg til svømmeundervisning, både bolyst og økt folkehelse. Det er bare å se til den meget aktive svømmeklubben i Svolvær som er flittig bruker av bassenget etter skoletid. Selv om dette kommer i andre rekke, er det et positivt tiltak for barn og unge. Det føyer seg inn i rekken av andre gode folkehelsetiltak vi kan takke dugnaden i Vågan for, og må selvsagt ivaretas.

Som ansvarlige lokalpolitikere har man selvsagt i oppgave å gjøre prioriteringer. Men man har også i oppgave å se muligheter som gjerne omfatter hele kommunen.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags