Brev til politikerne i kommunestyret

Foto:

Av
DEL

LeserbrevFAU ved Buksnes skole har registrert at det er utfordringer i Kommunen knyttet til økonomi. Vi forstår at det er krevende som politiker å skal ta stilling til prioriteringer i en så vanskelig situasjon. Likevel ønsker vi å skrive dette brevet da vi er bekymret. Grunnen til vår bekymring er at det fremgår fra dokumentet ”Valgte tiltak drift” drøftet i formannskapet den 13.11, som fremmer et forslag om nedtak i vedtatt tildelingsmodell.

Konsekvensene av et slikt tiltak er beskrevet i dokumentet, og som foreldrerepresentanter uroer vi oss fordi det vil medføre nedbemanning eller oppsigelse av personal. Dere politikere har vedtatt at skolene skal jobbe med LP-modellen, hvilket er bra. Dersom skolen får færre ressurser er vi redd dette blir prioritert bort. FAU er kjent med at dette er en omfattende satsing som har pågått over tid. All innsats og penger som er brukt til opplæring og implementering vil være så og si bortkastet, da skolen med færre ressurser vil være nødt til å prioritere kjerneoppgaver.

I 2020 kommer fagfornyelsen, det er beskrevet av dokumentet ”valgte tiltak drift” som en ressurskrevende endringsprosess, noe som krever kurs og samlinger. I og med at Vestvågøy kommune er en realfagskommune regner vi med at fagfornyelsen skal prioriteres.

Skolebarna har også lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø gjennom opplæringslovens paragraf 9a. Tiltaket med trivselsledere er et godt bidrag for å gjøre skolemiljøet trygt og godt for alle. Der elevene selv jobber aktivt med inkludering. Vi leser av dokumentet at denne ordningen er foreslått fjernet. Det er sikkert mulig å videreføre dette, men uten drahjelpen de har fra TL-nettverket er vi redd for at det dør ut etter en tid.

Nedtak i vedtatt tildelingsmodell og fjerning av trivselsledere gjør at vi i Buksnes FAU er bekymret. Vi er bekymret fordi det fremgår av dokumentet, at skolen skal i gang med en større omstilling i forhold til fagfornyelsen, det betyr nye arbeidsoppgaver i tillegg til allerede eksisterende oppgaver. Hvordan skal de kunne imøtekomme dette dersom de skal være færre mennesker på jobb?

Som foreldrerepresentanter ved Busknes skole ønsker vi å fortelle at vi det har skjedd en positiv utvikling de siste årene. Buksnes skole er en skole som tør å tenke nytt i forhold til undervisning. De våger å se utfordringer på en ny og kreativ måte. Vi opplever at de ser hvert enkelt barn som individ og føler oss trygge på at de bidrar til å skape sunne og robuste ”lofotonga”. Men nå er vi bekymret. Vi er bekymret for at det vedtas så store endringer i tildelingsmodellen at den positive utviklingen stopper her.


Derfor ønsker vi i Buksnes FAU å spørre deg som politiker, er du bekymret?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags