Vi var så heldige å få plass til vår kjære mamma på “Lofotstua” og kan ikke få fullrost betjeningen. De viste en fantastisk omsorg og meget god pleie for alle beboerne. I tillegg også forståelse og medfølelse for pårørende som i en vanskelig tid trengte både hjelp, støtte og trøst.

Det er en gjeng med fantastiske mennesker, både de fast ansatte, vikarer og sommerhjelper.

Tusen hjertelig takk, dere vil alltid bli husket for hjelp og trøstende ord.