Spesialordningene må avvikles

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Vi er enige med Nordland Fylkes Fiskarlag, når de tar til orde for at spesialordningene innenfor fiskeri avvikles eller nedtrappes. Disse ordningene resulterer blant annet i forskjellsbehandling av kystfiskere og en uheldig beskatning av kysttorsk.

Når rammevilkårene i fiskeri forfordeler et Fylke fremfor andre, da vil det få konsekvenser for industrien lenger sør, som fremdeles er like avhengig av råstoff som bedriftene i Finnmark!

Vi som er produsenter på Værøy, er opptatt av råstofftilgang til hjemlig fiskeindustri. Værøy er et lokalsamfunn hvor fisk og fiskerelatert næring utgjør bærebjelken i lokalsamfunnet. Sikker råstofftilgang er nøkkelen til utvikling og vekst av lokalsamfunnet – også i framtiden. Med spesialordningene på torsk, er vi svært bekymret for råstofftilgangen til våre mottak.

Den totale torskekvoten er blitt redusert i løpet av de siste årene. Mens særordningen har beholdt sin størrelse i tonn, har kvotene pr. båt blitt mindre. Noe som er blitt veldig merkbart. En stor del av flåten i vår region, velger å holde igjen deler av kvoten til senere oppstart, for å delta i bonusordningen og for å kompensere for denne reduksjonen. Resultatet blir at det råstoffet som våre anlegg så sårt trenger, blir skadelidende, til fordel for Finnmark Fylke.

Skreifisket foregår i en kort og hektisk sesong, i løpet av et par måneder skal vi sikre oss råstoffet vi trenger for ett helt år. En råstofftilgang som vi er avhengig av, og som det i 6 – 8 måneder i året jobbes med videreforedling. Om denne tilgangen skulle svikte, ville det være katastrofalt!

På Værøy har vi svært gode tørkeforhold. Tørrfiskeksporten fra Værøy kan spores helt tilbake til Vikingtiden. Og denne edle varen fra Værøy og fra Lofoten for øvrig, er Norges desidert eldste eksportartikkel.

Vi er bekymret for råstofftilgangen og har derfor sterke meninger om at nå er tiden inne for å tenke konsekvenser av de spesialordningene vi har i dag!!

På Værøy og Røst og i resten av Lofoten har vi noen naturgitte fortrinn som vi ikke kommer forbi, og som vi må nyttiggjøre oss. Derfor må vi sørge for at næringen har tilstrekkelig med tilgang på råstoff, slik at en fortsatt kan drive med videreforedling av denne råvaren. På Værøy produserer vi i dag halvparten av lutefisken som bespises i Norge, og vi leverer også tørrfiskfilet ut til det norske markedet.

Vi tror at for Nordland Fylke vil det å ha sterke og livskraftige samfunn innen sjømat være avgjørende betydning i fremtidig utvikling.


Værøy 25.10.2018

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags