OFFENTLIG INFORMASJON OG YTRINGSFRIHET

Av
DEL

LeserbrevLofotposten refererer i dagens avis til en sak i formannskapet i Flakstad omkring kommunens informasjonskanaler. Bakgrunnen er et brev fra en innbygger og næringsdrivende, som stiller spørsmål ved ordførers markedsføring av hennes nabobedrift. Hun stiller også spørsmål ved ordførers bruk av egen privat FB-side der han tar på «ordførerhatten» for å gi offentlig og almen informasjon. Hun kommer videre med konstruktive tilbakemeldinger og gir gode og velmenende råd om alternativ offentlig informasjonskanal; kommunens egen Facebook-side og hjemmeside for informasjon av almen interesse til alle kommunens innbyggere og næringsliv. En side man lett kan henvise til og som er tilgjengelig for alle.

Jeg var ikke til stede i formannskapet, men jeg så behandling av saken og debatten på videooverføring på kommunens FB-side. Videoen er fremdeles arkivert der, og lett tilgjengelig. Like etter at formannskapet var avsluttet, kom saken opp som betalingssak på Lofotpostens nettside. Denne betalte jeg for å lese. Jeg gikk inn på kommunens postliste, og fant lett fram til brevet næringsutøveren hadde sendt.

Det går ikke lange stunden utpå formiddagen etter formannskapets møteslutt før saken havner på en rekke Facebook-profiler. Ikke uventet stiller enkelte politiske ledere først i rekken og bortimot latterliggjør. Greit nok. Grunnlovens § 100 gir åpning for dette. Alle har ytringsfrihet i Norge.

Det som slår meg, er at mange ikke har tatt seg bryet med å lese Lofotpost-artikkelen, men trekker hastige konklusjoner ut fra overskriften om hva som egentlig står der. Så leser vi litt av hva meningsytrer i kommentarfeltet over mente at det sto. «Nææææ, er det sant??? Ja, selvfølgelig ...», tenker vi, « ... de skal kneble ordførers ytringsfrihet, går det virkelig an??? ...»

Nei, det ble verken sagt eller skrevet at formannskapet i Flakstad eller noen annen har kritisert ordfører for å ytre seg på sin private Facebook-profil. Samtlige av formannskapets medlemmer er såpass skolert at de har kjennskap til Grunnlovens § 100. Den paragrafen i Norges Lover som sikrer oss ytringsfrihet. Vi feiret denne loven for noen år tilbake. Ordfører selv tolket det dit hen at det var kritikk av hans ytringsfrihet som ordfører som ble fremmet. Flere av formannskapets medlemmer (også ordførers meningsfeller) mente det var riktig å diskutere hvilken informasjonskanal som er den riktige å benytte i offentlig sammenheng, der informasjon om kommunens gjøren skal gis ut til almenheten. Lett tilgjengelig. Ingen kritiserte ordfører for bruk av egen Facebook-side til egne personlige meninger og ytringer. De ønsket å se på en mulighet der kommunal offentlig informasjon til almenheten gikk gjennom offentlig etablerte kommunikasjonskanaler. Slik som i andre kommuner.

Ordfører har full anledning til å ytre seg så mye han vil om det han vil, det hersker det ingen tvil om. Det har heller ingen nektet ham. Han har faktisk samme rett og frihet som alle politikere, ja sågar hele Norges befolkning, til å mene det han vil (innenfor ytringsfrihetens grenser nedfelt i lov) og fremme dette på sin private FB-profil. Det ble stilt spørsmål i formannskapet omkring praksis der ordfører setter på seg «ordførerhatten» på sin private FB-profil, og bl.a. driver direkte markedsføring av enkeltbedrifter. At han med «ordførerhatten» på har kritisert lovlig fatta kommunestyrevedtak (vel å merke saker der han selv var uenig i utfallet), og at han indirekte har hengt ut lokalpolitikere på sin private FB-profil. Ikke som privatperson, men som ordfører. Dette ble det det reagert på, og ville ha blitt reagert på uansett kommunikasjonskanal.

I håndbok for ordførere står det klart at ordfører har en spesiell rolle i kraft av sitt verv som ordfører. Han skal opptre nøytralt i sitt verv. Han skal være brubygger og legge grunnlaget for godt samarbeidsklima innad i kommunen. Han skal være alles ordfører.

Jeg trenger vel ikke å nevne med mange setninger det klima som har vært i det politiske miljø denne valgperioden. Det har mediene omtalt en rekke ganger.

Jeg reagerer på at det brukes hersketeknikker i kommentarfeltene på sosiale mediene overfor næringsutøveren som stiller spørsmål. Kanskje burde flere begynt å stille spørsmål? Kanskje burde man stanset opp og satt seg litt inn i saken man uttaler seg om på sosiale mediene, og samtidig være bevisst over hvilket omdømme man ønsker å gi kommunen i kommentarfeltene? Hadde jeg ikke bodd her og kjent til hvilken en fantastisk flott kommune vi bor i, og alle flotte innbyggerne som bor rundt om i bygdene her og gjør det godt å bo her, så hadde jeg nok sikkert reagert som mange utenfor kommunen; hentet pop-cornposen og planta meg godt ned i godstolen for å bli underholdt.

Jeg reagerer på at lokalpolitikere til dels latterliggjøres for at de ønsker å gjøre ting riktig og formelt. Vi har vedtatt en rekke reglementer og retningslinjer her i kommunen, bl.a. i denne forbindelse et Informasjons- og kommunikasjonsreglement. Vi har ansvar for å ha fokus på omdømmebygging av kommunen, slik at flere kan ha lyst til å komme hit å bosette seg her. Man burde kanskje ha litt mer fokus på å være innenfor de rammene som er vedtatt, og snakke om hvordan man vil framstå som kommune med informasjon ut til almenheten og gjennom hvilke valgte kommunikasjonskanaler. Slik det gjøres i andre kommuner. Bl.a. nabokommunen Vestvågøy, som ukentlig kommer ut med nyhetsbrev med god og nyttig informasjon på sin offentlige FB-side. Det var dette saken i formannskapsmøtet handlet om. Ikke «knebling» av ordførers rett til å mene noe på FB, slik det nå harseleres om i kommentarfeltene på sosiale mediene. Det var hans oppfatning av saken.

Til slutt vil jeg oppfordre alle dere som antar hva som ble sagt og hva dere tror står på betalingsartikkelen i Lofotposten; Går inn på Flakstad kommunes Facebook-profil å se videoen fra møtet, les brevet fra næringsutøveren på kommunens hjemmeside (eller be kommunen om å få det tilsendt), betal en 25-kroning for å lese artikkelen i Lofotposten. Gå så inn på den kommentaren du har skrevet i kommentarfeltet på FB, og vurder om det ikke var litt forhastet ...

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags