Positive, engasjerte og høflige flakstadfjæringer i Fremtidens fiskevær

Av
DEL

LeserbrevSom politikere reagerer vi på MDGs representant sin uttalelse til Lofotposten den 6.3.18, der hun i forbindelse med prosessen om Fremtidens fiskevær refser innbyggerne med det hun kaller «manglende folkeskikk og uhøflighet». I kommunestyremøtet fredag 2. mars 2018, hevdet representanten at noen burde vært politianmeldt i henhold til. straffeloven for hendelser hun kjente til i denne saken. Videre ble det opplyst fra representanten i offentlig møte, at innbyggerne burde ta inn over seg at ansatte sitter bak lukkede dører på rådhuset, med kodelås og føler utrygghet. Som uvitende lokalpolitikere med tilhørende arbeidsgiveransvar ble vi mildt sagt sjokkert over “utbruddet” med tilhørende beskrivelse av forholdene som ble presentert, og stiller spørsmål ved hvor representanten har hentet tilgang til opplysningene fra. Ordfører har ikke orientert politisk nivå. Ingen i Senterpartiets kommunestyregruppe kjenner til informasjonen representanten gikk ut med i et offentlig møte.

Videre ble innbyggerne omtalt som negative og «lavt utdannede», som burde være takknemlige og se nytten av å ha fått utdannede personer til kommunen for å vise oss muligheter for utvikling av egen kommune. En kommentar vi syntes var unødvendig. Nå kan nevnes at verken Kjell Inge Røkke, Petter Stordalen, Olav Thon eller Stein Erik Hagen har høyere utdannelse, men de har da allikevel stått for stor utvikling på hver sine felt.

Vi har faktisk svært oppegående, positive, høflige og engasjerte innbyggere i Flakstad, som absolutt arbeider for utvikling av kommunen! Det gjelder både næringsdrivende og frivillige som står på for utvikling og trivsel blant innbyggerne. Vi har det godt her i Flakstad, og vi er stolte av kommunen vår.

Planer som letter boligbygging og næringsetablering er alfa & omega for å få til utvikling i en kommune, det hersker det ingen tvil om. Det er også i alles interesse å få på plass gode reguleringsplaner. Men, de beste planprosessene er vel der innbyggerne føler seg sett, hørt og inkludert? Ta for eksempel prosessen med kommunedelplanen i Flakstad i 2008-2009. Det var en god prosess uten støy, og med bred inkludering og god medvirkning av innbyggerne. For å sitere ordfører i Vestvågøy; Planer er demokrati satt ut i praksis. Det er positivt å bli informert om muligheter gjennom et mulighetsstudie, men når innbyggere og grunneiere uttrykker at de ikke ønsker disse mulighetene i en reguleringsplan, er det vel naturlig at folkevalgte lytter til innbyggernes meninger.

Innbyggerne og deler av det politiske miljø ble i kommunestyremøtet 3. mars (og senere i media) omtalt som negative og vanskelige av innleid prosjektdeltaker fra arkitektfirma 70 grader Nord. Det ble fra møtets start åpnet for innspill og spørsmål -også fra tilhørerne.Ingen uttalelser eller spørsmål ble stanset av ordfører som møteleder. Det var gjerne litt «høy temperatur», men ikke mer enn man både måtte forvente og tåle. MDGs representant etterlyste folkeskikk og høflighet. Samme representant satt i møtet sammen med representant fra AP og høylytt snakket ned innspill fra andre møtedeltakere, avbrøt debattanter og ba dem om å tie stille.

I de få informasjonsmøtene som har vært arrangert i forbindelse med Fremtidens Fiskevær og reguleringsplaner, har vi som lokalpolitikere aldri hørt noen komme med uttalelser der man tenker at straffelovens bestemmelser burde ha kommet til anvendelse. Vi har derimot hørt mange frustrerte innbyggere fra hele kommunen, som har vært frustrerte over opplevd manglende informasjon og dårlig kommunikasjon i denne saken. Innbyggere som uttrykker frustrasjon over å oppleve å ikke bli hørt eller få medvirkning over egen eiendom og nærområde, men heller å bli fortalt «ovenfra» om hva som er så mye bedre. Det er vår plikt som folkevalgte å lytte til innbyggerne. Vi er faktisk valgt av folket og da er det ikke greit å snakke nedlatende om eller refse de vi presenterer. Folket har valgt oss, og da har man også en forpliktelse!

Man kommer ingen vei I en fastlåst situasjon med å snakke nedlatende om eller refse meningsmotstandere og innbyggerne, slik det ble gjort i kommunestyret den 2 .mars, med oppfølging i media. Kanskje burde prosjektledelsen stanset opp og hørt på innbyggerne, og vurdert kommunikasjonsmåtene som er brukt? Kanskje er budskapet sendt ut på feil måte? Kanskje burde prosjektet vært langt bedre politisk forankret fra starten? Kanskje burde prosjektledelsen gått I seg selv, og møtt innbyggerne på en helt annen måte allerede fra prosjektstart? Det er mange spørsmål, og kanskje vil den beste løsningen være å stanse opp og begynne fra starten av med å revidere kommunedelplanen i tett samarbeid med administrative fagpersoner og innbyggerne. Ordfører hevder det haster å vedta reguleringsplanen. Hastverk kan som kjent være lastverk. Politikerne har ikke fått utlevert ett eneste dokument siden formannskapsmøtet i september I fjor, da reguleringsplanene ble sendt ut på høring. Senterpartiets kommunestyregruppe har etterlyst innsyn og saksdokumenter en rekke ganger, men blir ikke hørt. Ordfører avlyste planlagt oppsatt formannskap på ulovlig vis. Det handler i stor grad om tillit også i denne saken. Åpenhet gir som kjent tillit. Åpenhet er viktig for demokratiet. Åpenhet I form av innsyn og etterprøvbarhet er grunnlaget for en tillitsskapende kommunal forvaltning.

Ja, det har vært mange frustrerte innbyggere i denne prosessen, og det kan være viktig og riktig å forsøke å finne årsaken til frustrasjon. Innbyggernes ytringsfrihet gjennom grunnlovens § 100 står høyt i Norge, og derfor er vi internasjonalt kjent for vårt demokratiske samfunn. At politikere og prosjektdeltakere åpent i offentlige møter og i media refser og omtaler innbyggere og medrepresentanter med andre meninger enn seg selv nedlatende, hører ikke hjemme I kommunal forvaltning. Det gjør bare situasjonen enda mer fastlåst. Det skaper dårlig omdømme av kommunens innbyggere. Det bør absolutt ikke gjøres av en politiker –valgt av folket.

Å ha ulik mening om en sak, er ikke negativt -det gjør faktisk at vi kan se en sak fra forskjellige ståsted og synspunkt hvis man ønsker og har evne til å lytte til andres mening. Det er positivt. Det er demokrati, og demokrati skaper utvikling.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags