Flakstad - en polarisert kommune

Av

Uenighet er en del av politikkens natur. Partier har ulike løsninger på utfordringer. Vi går til stemmeurnene for å få inn de vi mener kan fremme våre syn og verdier på den beste måten.

DEL

LederI saker av større betydning er samarbeid på tvers ofte nødvendig for å styrke og gi større legitimitet til en beslutning. Det er ingen bakdel at flest mulig partier snakker godt sammen for å få et best mulig resultat.

I Flakstad kan det virke som skillet mellom posisjon og opposisjon har sementert seg. Initiativ for å prøve å få til felles vedtak i saker som bør være mulig å samarbeide om, er fraværende.

Det ble illustrert under behandlingen av parkeringsløsningen i Torsfjorden i kommunestyret. På sakslisten sto etablering av arbeidsgruppe som skal se på ulike løsninger, og blant annet vurdere hvilken som fremmer verdiskaping best.

Vedtaket ble fattet seks mot fem stemmer, som så ofte før. Uenigheten dreide seg ikke om målet, som er finne en god parkeringsløsning. Den handlet om sammensetningen, og om gruppa burde utvides med blant andre Lofoten Friluftsråd, Barn og unges representant og Rådet for funksjonshemma.

Det paradoksale er at kommunestyret er enig om målet: Å få til en best mulig løsning som gir ringvirkninger for lokalsamfunnet Fredvang og Flakstad. I debatten fikk eier av Fredvang skole, Trond Lohne, ros for sine planer om å anlegge parkeringsplass og frakte turister med shuttlebuss til Torsfjorden og stien til Kvalvika. I vedtaket ble initiativet trukket fram som en mulig permanent løsning, men slik stemningen er ble en enstemmig ros til et vedtak med seks mot fem stemmer.

Et godt politisk håndverk er å få til enighet i saker der utgangspunktet er til stede. Om det skal være åtte eller 14 i en gruppe bør normalt være en uenighet som kan løses, og ikke stå i veien for at kommunestyret samlet viser vilje til å samarbeide om de større linjene i et arbeid.

For Fredvang er det særdeles viktig å få på plass en løsning som rydder opp i parkeringskaoset, og som gir bygda noe tilbake for turisttrafikken. Det vil også være nybrottsarbeid for andre steder i Flakstad som har samme utfordringer. Derfor bør politikerne se verdien av å stå samlet når arbeidet starter.

Det viser seg vanskelig når det politiske miljøet er så polarisert som i Flakstad. Da blir det politiske håndverket deretter.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags