Flakstad nord og ned?

Av

Kommunestyremøtet i Flakstad 4.12.18 anført av Senterpartiet, vedtar å fjerne næringssjefstillingen!

DEL
Leserbreviv>

Dette er et uforståelig og totalt uakseptabelt vedtak, gjort av et kommunestyre der næringslivet virkelig har behov for en aktiv næringsavdeling.

Når det gjøres et vedtak i kommunestyret er det viktig at alle momenter blir belyst.

Hva har næringssjefstillingen betydd for næringslivet og Flakstad kommune?

Næringssjefen har vært en viktig døråpner og pådriver for å få Flakstad og næringsaktørene synbart i det offentlige rom. Han har stått i spissen for et nødvendig planarbeid og tilrettelegging for næringsutøverne, i samarbeid med næringslivet er det søkt på midler i hard konkurranse med andre kommuner.

Det er innvilget mange millioner kroner i statlige midler, som er brukt i hele kommunen, for å styrke de forskjellige næringene og skaffe flere arbeidsplasser. Nye prosjekter er innvilget og klar til oppstart under forutsetning av at kommunen har en næringsavdeling som kan lede dette arbeidet.

Blant de nye prosjektene i Flakstad, som er i oppstart, er å løfte næringslivet opp mot FOU-miljøet og åpne dører til nødvendig utvikling, teknologi, marked, miljø og så videre. Det kan bli et kompetanseløft som gjør bedriften bedre utrustet til å utnytte egne ressurser.

Det viktige arbeidet som næringsavdelingen gjør i Flakstad må videreføres, slik at næringslivet kan gjennomføre de utviklingsprosjekter som er planlagt og som det er et stort behov for.

Næringssjefen har satt Flakstad på kartet når det gjelder samarbeid i Lofoten og samarbeid med nasjonale fagmiljø. Dette er en god modell for små kommuner!

Næringssjefen og næringsavdelingen er meget viktig for hele kommunen, og aksepteres ikke nedlagt, men heller styrket til det beste for en positiv utvikling i Flakstad, for en framtid med Flakstad, OPP OG FRAM, som mål!


Med hilsen:

Kristian Gjertsen – Bjørn Gjertsen AS

«Strandværing», Geir Nygård

«Nordbris AS», Ove Jacob Nygård

«HG Willassen», Hans M. Willassen

Vibeke Cathrin v/Martin Solhaug

“Børfjell”, Jim Inge Pedersen

Leif Normann Solhaug

Kjell A. Solhaug

Lydersen rorbuer

Napp Kystfiske AS v/Ole-Martin Arntsen

A-Fredriksen Eiendom

M/K Siveland

Napp Sjømat AS

Angelsen H. Eiendom

John A. Jensen

Steinar Sandnes

Lofoten Seaweed Co.

Vikberg AS

Morten Jentoft

Skottind AS

Fiskebåtrederiet ViTo AS

John A. Jensen betong
Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags