Framtidige investeringer i Flakstad Kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Periodens viktigste kommunestyremøte i Flakstad gjennomføres 4. desember. I økonomiplanen legges det opp til investeringer kr. 400.000.000,- de neste 5 årene. Flakstad vil da bli Norges desidert mest gjelds-belastede kommune sett i forhold til inntekt, noe som er uforsvarlig og vil gi store negative konsekvenser.

DEL

LeserbrevFlakstad Senterparti vil ikke stille seg bak den foreslåtte økonomiplanen, ei heller investeringsbudsjettet for 2019 som binder oss opp økonomisk over mange tiår fremover. I vårt alternative budsjett prioriteres arbeidsplasser, boliger, skole og trivsel.

Den største posten i økonomiplanen er Ramberg skole. I kommunestyrets februarmøte ble det lansert to nye moment i skolesaken; nytt rådhus og omsorgstun. Et delt kommunestyre (6-5) vedtok videre planlegging av «ny skole/rådhus». Total investeringsramme ble satt til 131 millioner.

Flakstad Senterparti ønsket å sette skolen som hovedsak, og prioritere utredning ny skole/renovering, separat fra andre prosjekt. Vårt forslag ble nedstemt av flertallet i kommunestyret, der ordfører brukte sin dobbeltstemme. Det å blande inn planer om et nytt rådhus, samt omsorgstun i saken om Ramberg skole har forsinket prosessen med en ny skole. Det går ut over elevene og ansatte som har sin hverdag i kritikkverdige lokaler. Det er satt av midler til høyst prekær renovering i bl.a. korridorene, men dette ble stanset av rådmann og ordfører, i påvente av nybygg. Arbeidsmiljøloven brytes hver dag, og dette er noe vi som arbeidsgivere ikke lengre kan akseptere!

Gjennom politisk nivå har Ramberg skole gjennom flere år vært diskutert; nybygg eller oppussing. Vi har fremdeles ikke fått noe konkret lagt frem til behandling, og får muntlige fremlegg i kommunestyret, der det hevdes fra talerstol at renovering blir alt for kostbart. Vi etterlyser skriftlig grunnlagsmateriale for disse påstandene, men blir ikke hørt. Vi stiller spørsmål ved denne «lukkede» prosessen som vi opplever. Hvorfor er det ikke mer åpenhet og informasjon både til folkevalgte, brukere og innbyggere? I forrige valgperiode siden fikk vi forelagt ei utredning som viste at det kom på 20-30 mill å renovere skolen. (Vestvågøy kommune har renovert alle sine skoler, med godt resultat.)

I rådmannens forslag til kutt i drift for å kunne dekke de første investeringene på 200 mill, foreslås kutt i en rekke trivselstiltak samt 10 stillinger. Dette vil si, kutt i tilskudd til eldreråd, politiske partier, ungdomsråd, trosretninger, ungdomsklubb, ingen støtte til kino og teater. Det foreslås videre å kutte i drift av turistinformasjon, samarbeidsorganer som Lofotrådet og Destination Lofoten. Vedlikehold av kommunale veier og bygg, er også utsatt. Og vannavgiften vil stige med flere tusen kroner.

Bygges det ny skole, med rådhus ryker også bassenget.

Flakstad Senterparti ønsker at det skal bo folk i husan i alle kommunens bygder. Vi ønsker vekst i næringslivet, der flere arbeidsplasser etableres. Vi ønsker mer fokus på vår hovednæring; fiskeri, der vi de senere år har bruk mange titalls tusener kroner på prosjekter for å få rekruttering til fiskeryrket. Vi ønsker trivsel. Vi ønsker fornøyde innbyggere som framsnakker den flotte kommunen vi bor i. Kun på denne måten vil vi kunne tiltrekke oss nye innbyggere i fremtiden.

Parallelt med å ha status som omstillingskommune, har vi hatt status som Robek-kommune, der vi i år kom oss ut av «listen». Denne perioden har vært krevende både for innbyggere, folkevalgte og ikke minst for ansatte. Ut fra de forslag til nært forestående investeringer som nå legges frem, kan det virke som kommunen idet man kom ut av Robek-listen, fikk utlevert ei «Sareptas krukke». La oss i for all del ikke komme tilbake i samme situasjon vi har vært i, og havne tilbake på listen. Vi må opptre som ansvarlige politikere som lytter til innbyggerne og bruke sunn fornuft!

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags