Politikk, engasjement og ytringsfrihet i Flakstad kommune

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Flakstad kommune har alltid vært kjent for å ha engasjerte innbyggere og politikere, med meninger og meningers mot.

DEL

LeserbrevDet så vi under kommunesammenslåingsperioden med Moskenes (som endte i skilsmisse på 70-tallet), og det så vi under EU valget i 1994 der Flakstad var den kommunen i Norge som sa klarest NEI! dette vil vi ikke være med på. Klokt valg!

For 3 år siden feiret vi Grunnloven. Vi feiret blant annet at vi i 200 år har hatt ytringsfrihet, med tilhørende kultur for ikke å bli «straffet» for våre meninger. Norge hadde ikke vært det det er i dag, hadde det ikke vært for denne bestemmelsen. Norge er internasjonalt kjent for å være et demokratisk land, der innbyggernes ytringsfrihet står høyt.

§ 100 i Grunnloven, slår fast at alle har rett til å gi uttrykk for det de mener. Dette gjelder innbyggere, så vel som politikere. Enhver Norsk statsborger kan si hva man mener i en sak, og om samfunnet generelt. Man kan sågar framsette frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand (herunder meninger om lokal politisk og administrativ styring). Ytringsfrihetens grenser strekker seg langt, og kan av og til komme i konflikt med andre rettigheter, som for eksempel personvern og privatlivets fred. I denne rammen må vi derfor være forberedt på at den som uttaler seg offentlig kan å få tilsvar og kommentarer.

Den siste tiden har det vært et stort engasjement i Flakstad omkring tre reguleringsplaner som har vært lagt ut på seks ukers høring fra formannskapet. Flakstad Senterpartiet har fått en del «pepper» fra possisjonspartiene i media den senere tid, for våre meninger. Felleslistas leder utfordrer Senterpartiets medlemmer til å vise en mer positiv holdning til reguleringsplanforslag og prosess. Er dette ment som en oppfordring til å ytre en annen mening enn vi faktisk står for, å prøve å være mer «positiv» til å tilnærme oss possisjonspartienes mening? Miljøpartiet de Grønnes kommunestyremedlem går så langt at hun i leserinnlegg i Lofotposten beskylder Senterpartiets medlemmer å «skjemme ut kommunen» med formen på debatten man legger opp til. Vi opplever dette som et forsøk på å kneble vår ytringsfrihet. Vi vil oppfordre begge partiene å sette seg inn i Grunnlovens § 100, før de går ut å kritisere. Kanskje blir samarbeidsklimaet i kommunestyret også en smule bedre om dette ligger til grunn for debatten. ... Og kanskje blir innbyggerne bedre hørt.

Kommunens fagforeninger har i samarbeid med rådmann gjennom et leserbrev gitt uttrykk for vonde opplevelser de siste ukene for sine ansatte som personangrep, usaklige påstander og uttalelser i aviser eller andre medium. De oppfordrer innbyggere og politikere å holde seg til sak, mer enn person. Flakstad Senterpart støtter dette synspunktet. Så lenge ytring ikke går på personkarakteristikker, men holder seg til sak, er det en selvfølge at innbyggerne og politikerne må få ytre seg! Vi har fått bekreftet av samtlige fagforeninger og rådmann, at dette leserbrevet ikke er ment med adresse Flakstad Senterparti.

Flakstad Senterparti setter ytringsfriheten høyt! Derfor foreslo vi gjennom interpellasjon i forrige kommunestyremøte å innføre et informasjonsreglement (også kalt «åpenhetsreglement”), for å sikre kommunens ansatte ytringsfrihet, og sikre innbyggerne åpenhet i organisasjonen. Vi er av den oppfatning om at åpenhet gir tillit! Dette forslaget ble nedstemt av possisjonspartienes seks stemmer, mot Senterpartiets fem stemmer i kommunestyret.

Flakstad Senterparti har tro på Flakstad kommune og på framtiden. Vi engasjerte oss i kommunereformen for at folket skulle bli hørt. Resultatet er at kommunen består. Et godt valg for framtiden.

Flakstad Senterparti er faktisk det eneste partiet i Flakstad som har arrangert folkemøter de siste valgperiodene – og det har vært godt oppmøte til samtlige møter. Å lytte til innbyggerne, og høre deres synspunkter før viktige saker skal vedtas, står høyt hos oss. Vi vet at innbyggerne er engasjerte, og vi setter stor pris på engasjement og debatt -og ikke minst at innbyggerne ønsker å bruke sin ytringsfrihet. Da er det politikernes ansvar å etablere fora der meningsytringer kan fremmes. Det er tross alt innbyggerne vi representerer «rundt det runde bord» i formannskapet og kommunestyret.

Sist søndag arrangerte Flakstad Senterparti folkemøte om reguleringsplanene som ligger ute til høring. Møtelokalet ble i løpet av kort tid fylt med 50–60 engasjerte innbyggere som hadde mange meninger og spørsmål. Av gjennom vår (kjennskap og) dialog med innbyggere erfaring visste vi at det ville komme mange, så vi leide kommunens kinosal til arrangementet. Ordfører og rådmann (arrangerte et par dager senere et informasjonsmøte) hadde også et par dager senere invitert kommunes innbyggere til informasjonsmøte i forbindelse med reguleringsplanene, men hadde kanskje ikke like stor tro på at det ble så mange frammøtte. Møtet var tenkt holdt på ordførers kontor på rådhuset på ca. 10 m2, men måtte «hasteflyttes» til U.L lysbøens lokaler, da både kontoret, rådhusets korridorer og trapper raskt ble fylt opp av engasjerte innbyggere. Samtlige av Senterpartiets kommunestyrerepresentanter og styremedlemmer møtte for å få informasjon og høre innbyggernes synspunkter i denne viktige saken, men vi registrerte ingen fra possisjonspartiene, foruten møteleder selv. Dette finner vi bemerkelsesverdig all den tid dette reguleringsarbeidet ble omtalt som «det største krafttaket i Flakstad på lange tider», av Mljøpartiet de Grønnes representant i Lofotpostens leserinnlegg. Dette var tross alt 1 av 2 informasjonsmøter i sakens anledning.

Vi er takknemlig for innbyggernes engasjement, og meningsytringer, det gjør våre verv som lokalpolitikere mer meningsfylte og inspirerende. Vi er takknemlig for at innbyggerne tar seg tid til å møte på de folkemøter vi har arrangert, og at engasjementet er på topp! Vi setter Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet høyt, og ytringsfrihet gjør at vi ser muligheter og utvikling til beste for våre innbyggeres framtid i Flakstad.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags