Veikrav kan hindre vekst i Flakstad

Av
DEL

LederFlakstad mistet et stort antall innbyggere i fjor. I hele Nordland blir det stadig færre igjen i de mindre kommunene. Vi kjenner alle til hovedforklaringene: Få jobbtilbud, ingen utdanningstilbud, sparsomt med fritidstilbud.

Flakstad og Ramberg har også en tilleggsutfordring som ikke bidrar til å få opp innbyggertallet. Kommunesenteret med vel 300 innbyggere har meget få boligtomter tilgjengelig på grunn av rasfare.

Der det er plass til å bygge, har Statens vegvesen satt en effektiv stopper gjennom sitt krav til at gang- og sykkelvei må være på plass før nye boliger kan settes opp på Jusneset på Ramberg.

Trafikksikkerhet er selvsagt viktig. Gående og syklende fra østsiden av Ramberg må bruke E 10. Derfor har gang- og sykkelvei stått på listen i flere tiår. Men i likhet med lignende prosjekt i mange småkommuner i utkantstrøk, har byggingen aldri nådd opp på prioriteringslisten.

Dermed har bevilgende samferdselsmyndigheter og Statens veivesen fått en meget sentral rolle når det utviklingen i kommunesenteret. Små steders attraktivitet handler blant annet om å tilby gode bomiljø og tomter med en mest mulig idyllisk beliggenhet. Det har Ramberg, spesielt på Jusneset, der grunneieren har lagt til rette for en miks av helårsboliger og fritidsboliger.

De som sitter igjen med Svarte-Per er tomtekjøperne som handlet i god tro, samt grunneieren. Ingen var kjent med at Statens vegvesen i 2011 la ned innsigelse mot bygging i området. Den ble først kjent i april i år da kommunen undersøkte og ble gjort oppmerksom på byggeforbudet som følge av at 1,2 kilometer gang- og sykkelvei mangler.

Veiutbygging handler i stor grad om behovsprøving. Derfor er det folkerike og sentrale deler av landet som naturlig nok står fram som de med størst behov. Så vidt vi forstår uttalelsene fra regionveisjef Torbjørn Naimak i Lofotposten om Ramberg, må bygda vente til Veipakke Lofoten realiseres en gang etter 2024.

Det er lang tid for en kommune som sliter med å beholde innbyggere. Nå er ikke Flakstads boligbygging ene og alene knyttet til å ta Jusneset i bruk. Men det større feltet Vassdalen, i samme området, kan heller ikke realiseres uten at gang- og sykkelsti er på plass. Uten medvirkning utenfra kan boligbyggingen bli stående i stampe.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags