La fire Lofot-barn få pappaen sin tilbake

La fire Lofot-barn få pappaen sin tilbake.

La fire Lofot-barn få pappaen sin tilbake. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Grytidlig en morgen, mens familien ennå sov, kom politiet til Ahmad Cherafeddine på Fygle
i Lofoten for å sende ham ut av landet. Fire norske mindreårige barn ble med ett farløse.
Ahmad har bodd i Norge i 22 år, arbeidd og betalt skatt til det siste. Å oppgi falsk identitet er
en forbrytelse uten foreldelsesfrist.

Barna på Fygle er ikke de eneste som den norske staten har gjort foreldreløse. De siste fem
årene har mer enn 2500 andre barn lidt samme skjebne, ifølge NRK. Og flere skal det bli, for
i statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å bevilge 50 mill til å ”bygge ned restanser ” i
saker om tilbakekall av statsborgerskap.

Behandlinga som staten ved utlendingsmyndighetene har gitt de fire barna på Fygle – og de
2500 andre, og de nye barna som justisdepartementet planlegger å ramme i framtida, er
imidlertid i strid med FNs barnekonvensjon og med norsk lov. Norge har underskrevet FNs
konvensjon om barns rettigheter og gjort den til lov. Barnekonvensjonen har en spesiell status
ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre. Myndigheter,
enkeltpersoner og organisasjoner skal dermed følge disse bestemmelsene. Artikkel 9.1 i
barnekonvensjonen sier: ”Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot
deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar
med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av
hensyn til barnets beste.”

Rødt oppfordrer derfor alle partiene på Stortinget om å stille forslag om at hensynet til barns
beste, slik FNs barnekonvensjonen slår fast, skal gå foran andre hensyn, og å be regjeringa gi
UDI og UNE instruks om dette. De fire barna på Fygle, som lovstridig er gjort foreldreløse,
må umiddelbart få pappaen sin tilbake!


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags