Hvem eier svaret?

Av

Kommentar til innlegg av Kristian Berg og Kristian Malm-Nicolaisen, 11.03.19

DEL

LeserbrevSom psykolog og helsepersonell er jeg langt på vei enig i deler av kritikken som rettes mot «alternativbransjen». Jeg synes det er på sin plass at man som helsepersonell stiller spørsmål til om lovverk følges og til hvilken behandling kommunen tilbyr sine ansatte. Men, jeg mener man som helsepersonell skal være varsom med å omtale en stor gruppe mennesker i et så negativt ordelag og jeg synes innlegget gir et forenklet bilde av den såkalte «evidensbaserte medisin».

Autorisering av helsepersonell og systematisk opparbeiding av kunnskap (evidensbasert forskning og praksis) er historisk sett viktige milepæler. Målet er at befolkningen skal sikres mot tilfeldig, uvirksom og i noen tilfeller også skadelig behandling. Gjennom årtier har vi sett at dette er lurt. Det er likevel ikke ensbetydende med at vi i dag sitter med en fasit på hva som virker for det enkelte menneske. Jeg mener vi som helsepersonell inntar en farlig posisjon dersom vi påberoper oss definisjonsmakt for hva det enkelte menneske bør anse som den beste hjelpen for seg.

Ta for eksempel en person med kronisk smerteproblematikk. Kanskje strakk ikke hjelpen til fra fastlegen, sykehuslegen eller psykologen. Kan hende smertereduksjonen kom hos akupunktøren. Kanskje på grunn av nålestikkene, kanskje det mellommenneskelige møtet eller kanskje på grunn av egen tro på smertereduksjon. Hvem vet? Men når målet er at det enkelte menneske skal oppnå smertelindring, så er det også hos det enkelte menneske vi finner svaret.

Jeg mener ikke med dette at vi som autorisert helsepersonell skal være passive når ikke-autoriserte helsetilbydere begår åpenbar urett. Der et samfunnsproblem dersom virksom medisin byttes mot ikke-virksom, når vaksinasjonsdekningen blir lav eller når foreldre setter barn på unødvendig diettrestriksjon. Men denne kritikken bør likevel rettes mot tilbydere av tjenesten og mot lovgivere, og ikke mot befolkningen som tar tjenesten i bruk.

Til slutt ønsker jeg å kommentere at spekteret av ikke-autoriserte helsetilbydere er bredt og at det vel er lite sannsynlig at alle er «kyniske markedsførere». Akupunktur har for eksempel opparbeidet seg et forskningsbasert evidensgrunnlag for flere diagnoser.

I respekt for menneskene som bruker disse tjenestene og for de som yter dem, bør vi som autorisert helsepersonell innta en mer ydmyk og balansert holdning.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags