Mangelfull helsehjelp skaper angst i nord

Kaoset rundt luftambulansen i nord har skapt engstelse og sinne hos befolkningen.

Kaoset rundt luftambulansen i nord har skapt engstelse og sinne hos befolkningen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevBefolkningen i Nord-Norge grøsser over tilbudet innen helse og akutt hjelp. Med god grunn.

For misnøyen med akuttberedskapen i nord når stadig nye høyder. Hele fem ambulansefly ble satt på bakken nylig. Tenk det!

Særlig utsatt er innbyggerne i Finnmark. Det er i areal et stort fylke. Og dermed lange avstander. Vinterstid kan også værforholdene være svært krevende, for å si det mildt. Det er en kjent sak at det ofte er en kamp om tid når akutt og alvorlig sykdom rammer. Rask behandling er helt avgjørende.

Jeg tror mange i nord kjenner på stress, engstelse og maktesløshet slik situasjonen er blitt. Attpåtil føler stadig fler at de ikke blir sett eller hørt. De føler at sentrale politikere og helsebyråkrater ikke tar dem på alvor. Undersøkelser viser at folk nordpå har stor skepsis til sentralmakta i hovedstaden. Folkevalgte mister tillit. Ikke så rart når det gang på gang slurves med akuttberedskapen. Det skal ikke gå an i oljenasjonen Norge, med over 10.000 milliarder på bok(!), å ikke sørge for et adekvat helsetilbud. Landet over. Tross alt handler det om liv eller død. Bør ikke det prioriteres først?

Svikt av motorkraft og nesten-ulykker, har satt skrekken i mange som jobber i luftambulansen. Dette er rutinerte fagfolk som er godt vant til røffe forhold i luften. De gjør en uvurderlig innsats når ulykker og helsa til folk trenger det. Tidspresset er stort. Ansvaret likeså. Det er lett å tenke seg at det er utfordrende å frakte hardt skadede pasienter. Som ikke dette er nok får de ansatte også føle på ubehaget om flyenes tekniske stand. Uverdige og uakseptable arbeidsforhold.

Ikke så rart stadig flere spør seg: Hvordan kan dette scenarioet få utarte seg i velferds-Norge anno 2019?

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags