Hvilken vei skal du blåse nå, helseminister?

Av

Åpen brev til Bent Høie.

DEL

LeserbrevDet blåser alltid vinder over landet – ikke minst her nord.

Over psykisk helsevern landskapet er vinden skiftende, det kjennes av og til som om alle himmelretninger tas i bruk samtidig.

Helseministeren har høytidelig lovet at for hver krone som trappes opp i somatikk, skal det trappes mer opp i psykisk helse, særskilt for barn og unge – det er en gyllen regel og regler er til for å holdes.

Samtidig sier politikerne at foretakene i helse Norge er selvstyrte og man griper ikke inn med detaljstyring – det skulle tatt seg ut.

Helseforetaket på sin side, kjenner vinder som nesten blåser pengepungen av gårde. De kan ikke ta seg den luksus det er å følge gyllene regler, de må bruke pengene der det synes best – som regel i somatikk, svært sjelden i psykisk helsevern for barn og unge.

Vi behandlere som kjenner smertens vind fra barn og unge og fra deres familier, får holde på hatten. Vi vet vi er for få, vi vet at oppgavene er for store, vi velger å håpe og å tenke at den gyllene regel er noe mer enn et munnhell, men det blåser kaldt og vi trekker jakkene tett omkring oss og blir litt mer utilgjengelig. Vi klarer oss, men er bekymret for dem vi skal hjelpe – de får ikke det de trenger.


Så hvilken vei skal du blåse nå helseminister?

I spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for barn og unge må det strammes inn. Mer vekt skal legges over på kommunene, men vi som jobber nær både barn og kommuner vet at vekten er for tung. At vi får pakkeforløp har mange gode sider, men det er logistikk reform, den gir ikke økt behandlingskapasitet.


Et eksempel: I Nordlandssykehuset Lofoten har vi gjennom 13 år tatt i bruk og videreutviklet bruk av hest i psykoterapi. De traumeutsatte, de med utviklingsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, angst og depresjon, de med få ord, men mye følelser har hatt en terapiarena som passer dem. Internasjonale studier på behandlingsmåten bekrefter vår erfaring : dette hjelper, dette nytter.


Synd da at vinden blåser dette bort. Nordlandssykehuset har ikke lenger råd til 400.000 kr. pr år for et slikt terapeutisk tilbud. Det skal bygges større bygg, med viktig innhold selvsagt. Da må alle spare. Også de mest sårbare må spare. Da gjelder ingen gyllen regel. Da gjelder ingen annen regel enn at de som bestemmer, bestemmer.
Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags