Manglende hjemmesykepleie i distrikts-Vågan

Av
DEL

LeserbrevEn pasient i Austre Vågan får ikke lovpålagt hjemmesykepleie fra Vågan kommune. Jeg har henvendt meg til kommunen etter fullmakt fra pasienten. Jeg møter avvisning og arroganse.

Pasienten ble utskrevet fra Nordlandssykehuset 22. desember. Sykehuset meldte til Vågan kommune behov for hjemmesykepleie 2 ganger pr dag, 7 dager i uken. Kommunens muntlige svar var intet tilbud i jula, 1 gang pr uke etter nyttår.

Etter både muntlige og skriftlige henvendelser ble hjemmesykepleie fortsatt avvist.

Mette Nygård, kommunalsjef Helse og Omsorg, skriver med henvisning til et kommunestyrevedtak, at hun tror ikke at det kan stå at alle SKAL ha tilbud om hjemmesykepleie på dag og kveldstid hver dag. Her må det gjøres individuelle vurderinger ut fra pasientens behov jf Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Jeg besvarer dette skriftlig: Vurdering er gjort fra Nordlandsykehuset i Bodø. Behov 2 ganger pr dag, 7 dager i uken. Ingen fra Vågan kommune har vært her og gjort selvstendige vurderinger. Han har i morgen vært hjemme i 14 dager uten helsehjelp.

Da kom tilbudet: Korttidsopphold på Kløverhagen. 2 ganger måtte drosja returnere. Pasienten var for dårlig til å komme seg ut i bilen. Da skulle de sende ambulanse. For til Kløverhagen måtte han. De trengte han der for opplæring av eget personell på bandasjeskift. Den ambulansen som kom, var fortsatt en drosje, fordi det ikke var ledige ambulanser. Transporten til Kløverhagen, ble et smertehelvete for pasienten der drosja uten hensyn traff «alle» hull i veien. Så viste det seg også at opplæringen av personell var gjennomført FØR pasienten ankom. De kunne altså ha ventet med transport til det var en ambulanse å oppdrive.

Jeg ber så om at det formidles til lege hvilken helsetilstand pasienten er i ved neste transport. Koordinerende enhet v/Janne Thomassen svarer at de ikke har ansvar for bestilling av transport. Det er hjemmesykepleien som bestiller og lege som avgjør transportmiddel. Men pasienten hadde jo ikke fått tildelt noen hjemmesykepleie! Det var koordinerende enhet som krevde at pasienten skulle komme til Kløverhagen og som foretok bestillingen.

Etter gjentatte krav om skriftlige vedtak, blir det fattet vedtak: «Du vil få hjelp etter behov og tidspunkt avtales med hjemmebaserte tjenester.» Muntlig får pasienten beskjed om at dette betyr 1/uke.

Men hittil har ingen vært i pasientens hjem, verken med sykepleie eller vurdering av tilrettelegging for å gjøre pasientens hverdag enklere.

Nå sendes pasienten med legehelikopter fra Kløverhagen til Bodø sykehus for behandling. Det står all respekt av jobben de gjør på Kløverhagen, både hva gjelder pleie, omsorg, og vurdering av transportbehovet.

Pasienten ønsker kanskje å bo hjemme etter behandlingen han får på sykehuset. Skal han måtte grue seg til hjemtransporten, og være usikker på hva som ligger i vedtaket om «hjelp etter behov», bare fordi han bor i Austre Vågan?


Gerd Smedstuen

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags